Blauwe Loper komt tussen Havenkwartier Blauwestad en Hoorntjesweg Winschoten

17 juni 2014

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug de Blauwe Loper tussen Blauwestad en Winschoten moet tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten komen te liggen. Dat stelt de Stuurgroep Blauwestad voor.

In de Stuurgroep Blauwestad zijn bestuurders van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt vertegenwoordigd. In het najaar nemen de provincie Groningen en de gemeente Oldambt hierover een besluit.

De provincie en de gemeente Oldambt hebben verschillende alternatieven voor de brug en de route naar het centrum van Winschoten onderzocht. Ook is er een voorkeursalternatief ontwikkeld.  Deze alternatieven zijn in mei tijdens een inloopavond aan de inwoners van Winschoten en Blauwestad voorgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties van de bewoners stelt de stuurgroep  voor om verder te gaan met het voorkeursalternatief. Als ook provincie en gemeente in het najaar positief besluiten, wordt in een vervolgfase het ontwerp van de brug en de fietsroute verder uitgewerkt.

Onderdelen Blauwe Loper

Het voorkeursalternatief gaat uit van een brug tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten. De brug gaat over de A7, het Oldambtmeer en het Winschoterdiep. Het brugdeel over het Winschoterdiep is beweegbaar. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg, Ludensweg en de Van Speykstraat richting het centrum. Verder wordt rekening gehouden met een  aansluiting op het Stadspark. De vormgeving van de helling bij de Hoorntjesweg wordt in de vervolgfase verder uitgewerkt. De brug moet een opvallend uiterlijk krijgen.

Blauwe Loper

Met de komst van de Blauwe Loper moeten bewoners uit de omgeving van  Blauwestad gemakkelijker bij voorzieningen in Winschoten kunnen komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.

Voor de aanleg van de Blauwe Loper heeft de provincie 5 miljoen euro beschikbaar. In  2016 hoopt de provincie  te beginnen met de aanleg van de Blauwe Loper.

Voorkeursalternatief met vervolg via Ludensweg in Winschoten
Voorkeursalternatief met vervolg via Ludensweg in Winschoten

Deel deze pagina: