‘Planologische misser’ Blauwestad wordt eindelijk serieus genomen

22 december 2017

Dagblad van het Noorden 22-12-2017

Blauwestad gold lang als het lachertje in de bouwwereld. Een ‘planologische misser’ werd het zelfs genoemd. Maar nu komt het project op stoom.

Als Blauwestad tegenwoordig aan de orde komt, verschijnt er een gulle lach op het gezicht van gedeputeerde Henk Staghouwer.

 Voor de buitenwacht hoeft hij het project niet meer te verdedigen. De negatieve teneur is verdwenen. ,,Dat voelt goed. Ik ben dan ook gepast trots op het huidige succes. Beter naar de markt luisteren. De klant is koning. Dat is een ontwikkeling die sinds enkele jaren is ingezet en de basis vormt voor het succes’’, concludeert Staghouwer.

Een memorabel jaar

Staghouwer en directeur Johan Koopmans van Blauwestad spreken van een memorabel jaar. Liefst 65 kavels werden er verkocht. Behoudens in de eerste jaren van het project, in 2005 van start gegaan, werden er nooit zoveel kavels in een jaar verkocht. En destijds was er ook nog de pionierskorting. De recordverkoop was reden voor Blauwestad om de bewoners op gebak te trakteren. ,,Zelfs de NOS is nu weer geïnteresseerd in het project. Het is ook weleens leuk om iets moois te vertellen’’, meent Staghouwer.

Sinds enkele jaren rept de gedeputeerde niet meer over het grote woningbouwproject in Oldambt, maar over gebiedsontwikkeling. ,,Als we het gebied ten noorden van Winschoten niet opnieuw hadden ontwikkeld, wat was er dan nu zichtbaar? Nog steeds akkerland. De streek had een oppepper nodig. We hebben er ons nek voor uitgestoken. Investeren in infrastructuur is altijd een risico, maar het is het waard. Het jaar 2017 sluiten we positief af wat betreft kavelverkoop."

,, Vijf jaar geleden hadden we het nog over afboeken. Nu hebben we voor het eerst in tien jaar geen verlies geleden. Mogen we daar trots op zijn? Dat succes is niet alleen dankzij ons, ook de gemeente Oldambt doet prima mee. Natuurlijk hebben we het economisch tij mee: lage rentestand en een prima economie zijn belangrijke factoren. Maar we hebben er zelf ook een positieve draai aan gegeven door voor een andere koers te kiezen.’’

Het eerste gedeelte van het Havenkwartier, de nieuwe wijk van Blauwe Stad, is deze week opgeleverd.
Het eerste gedeelte van het Havenkwartier, de nieuwe wijk van Blauwe Stad, is deze week opgeleverd.

Koers op 2050

Het plan werd door de jaren heen fors bijgesteld. Geen 2000 woningen, maar 1500. Later werd dat zelfs 1200. Om dat aantal te bereiken, wordt nu de tijd genomen. Gekoerst wordt op het jaar 2050. Dan ook moet de grondexploitatie op nul uitkomen. Maar dat verkoop van de resterende 875 kavels een must is, is duidelijk. Er moet geld worden verdiend. Al met al is bijna 80 miljoen euro afgeschreven van een investering van 150 miljoen euro. ,,Maar het is elke cent waard’’, menen Staghouwer en Koopmans.

Het is een van de grootste ge-biedsontwikkelingen van Nederland. Er is een meer gegraven, wijken en infrastructuur zijn aangelegd en er is veel recreatie voor teruggekomen. ,,We hebben geen half werk geleverd. Terugkijkend is het stoer wat we hebben gedaan. Er is terecht in Oost-Groningen geïnvesteerd. Natuurlijk is het veel geld, maar kijk naar de aanpak van de zuidelijke ringweg in de stad-Groningen. Bijna 700 miljoen euro kost dat; 100 meter zuidelijke ringweg kost circa 70 miljoen euro. Daar hoor je niemand over. Maar wat is eigenlijk het rendement? Niemand kan dat berekenen’’, vindt Koopmans.

Staghouwer is ervan overtuigd dat ook het nieuwe jaar succesvol wordt voor Blauwestad. Alle signalen staan op groen. ,,We gaan de positieve lijn doortrekken.’’ Van de 1200 kavels zijn er 325 verkocht, nog 875 te gaan. De verwachting is dat komend jaar 27 kavels worden verkocht.

Energieneutrale woningmarkt

Koopmans is al net zo opgetogen over het succes als de politiek verantwoordelijke gedeputeerde. Hij kijkt vooruit en ziet evenals Staghouwer een positieve trend en kansen voor bijvoorbeeld hét huis van de toekomst. De energieneutrale woningmarkt is een enorm interessant segment. ,,De provincie Groningen wil graag koploper zijn op gebied van energietransitie. Daar ligt een geweldige uitdaging’’, meent hij.

Koopmans roept de verkooplijstjes in herinnering. In 2013 werd één kavel verkocht, in 2014 niks, in 2015 drie en in 2016 al 33. En nu in 2017 liefst 65 kavels. Blauwestad lijkt op stoom te komen. Er zijn louter positieve kritieken. Vrachtauto’s met bouwmaterialen rijden af en aan. Kranen staan in het gebied. Dat was jaren geleden wel anders. Staghouwer en Koopmans herinneren zich nog hoe het project van start ging.

Present zijn op de miljonairsbeurs was destijds wel een dingetje voor Blauwestad. Achteraf gezien een misvatting. ,,Ze zien ons daar niet meer terug. En, dure folders voor een specifieke doelgroep zullen we ook niet meer maken. Onze beste ambassadeurs zijn de bewoners zelf. Mensen die tevreden in Blauwestad wonen en dat aan iedereen vertellen. Een betere reclame is er niet. We mikken nu ook meer op de regio, zonder dat omliggende dorpen er last van krijgen’’, zegt Koopmans.

Miljonairsdorp

Het woon- en natuurproject in Oldambt Staghouwer heeft het dus liever over gebiedsontwikkeling heeft zichzelf de laatste jaren opnieuw uitgevonden. Het etiket van miljonairsdorp kleeft allang niet meer aan Blauwestad. Alleen maar mikken op woningen vanaf 600.000 euro hoort ook niet meer bij Blauwestad. Er wordt nu realisme gepredikt. De slogan is niet voor niets: Iedereen kan wonen in Blauwestad. ,,In de beginjaren hadden we een te eenzijdig aanbod voor een te specifieke doelgroep. Ik wil die mensen daarmee niet kwalificeren, maar sinds enkele jaren hebben we een divers aanbod en uiterst betaalbare, energiezuinige woningen. Dat is een belangrijke koerswijziging geweest die goed heeft uitgepakt’’, vindt Koopmans.

Tegenwoordig is projectbouw mogelijk en wordt ook niet meer een vies gezicht getrokken als er geschakelde woningen worden gebouwd. Het Havenkwartier, waar Geveke Bouw huizen bouwt, is er een mooi voorbeeld van. De hoop is dat andere bedrijven ook durven te investeren in Blauwestad. Kommer en kwel is het dus niet meer. Koopmans durft zelfs hardop na te denken over aanleg van fietspaden met zonnepanelen. De daarbij opgewekte energie kan weer ten goede komen aan de omgeving.

Ook energieneutrale woningen en enkele ecolodge-achtige huizen op de noordelijke eilandjes in Het Riet staan op het wensenlijstje. ,,Een vakantiepark moet er niet komen. Zo’n park met een hek eromheen en een slagboom?’’ Je ziet Koopmans gruwen. ,,We moeten ons onderscheiden en dat kan door bijvoorbeeld zes van die ecolodge-achtige recreatiewoningen te bouwen. Ben je weleens in dat deel van Het Riet geweest? Het is net de Biesbosch. Wonderschoon. Dat zie je alleen als je erdoorheen vaart.”

Bekijk hier het artikel op de website van het Dagblad van het Noorden: artikel link

Door Tammo Beishuizen

Deel deze pagina: