Grenszuil Reiderwolde

22 juni 2018

Rond 2010 kwam de Culturele Raad (Reiderland) in het bezit van twee oude gemeentewapens, uitgehouwen in steen, die eerder de gevels sierden van de gemeentehuizen van Beerta en Finsterwolde. Soortgelijke stenen werden vroeger ook gebruikt om de grens van een gemeente te markeren.

Op vrijdag 22 juni onthulden loco burgemeester Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en René Perton hoofd projectbureau Blauwestad een grensmarkering in natuurgebied Reiderwolde.

 

 

Een duidelijk voorbeeld van een steen is nog te zien bij de ingang van het dorp Ulsda. Nu is daar een nieuwe steen geplaatst met het nieuwe wapen van de recent ontstane gemeente Westerwolde, op de plek waar eerder de grenssteen te zien was van de  gemeente Bellingwolde.

Zoals wellicht bekend was de Culturele Raad van de toenmalige gemeente Reiderland ook betrokken bij de inrichtingsplannen voor het nieuwe natuurgebied Reiderwolde nabij Blauwestad. Het grondgebied van Reiderwolde maakt deel uit van drie voormalig zelfstandige gemeentes die zijn opgegaan in de gemeente Oldambt. Er grenzen dus drie voormalige gemeentes aan elkaar in het gebied en alle betrokken partijen vonden het een leuk idee om deze grens te markeren middels een zogenaamde grenszuil met een knipoog naar het bekende drielandenpunt nabij Vaals.

De vormgeving heeft een link met dit bekende drielandenpunt maar heeft ook een overduidelijke relatie met het nabij gelegen amfitheater en uitkijktoren. Omdat de gemeente Winschoten geen grote grenssteen meer in haar bezit heeft is er replica gemaakt van het uit steen gehouwen gemeentewapen dat in het gemeente huis hangt. Met de realisatie van deze grenszuil zijn nu alle oorspronkelijke plannen ten uitvoer gebracht. 

  

Deel deze pagina: