Werkzaamheden Blauwestad

13 oktober 2016

De afgelopen weken is al gestart met een aantal werkzaamheden in Blauwestad.

Aan de Bouwetelaan in Beerta heeft de firma Van der Flier uit Winschoten ter verhoging van de stabiliteit van de kades drainage tussen de woningen en de kade  aangebracht. Ook is er druk gewerkt aan het verwijderen van de betonplaat op de plek waar voorheen de Rode Rups stond en zijn in het gebied een aantal tijdelijke bouwwerken opgeruimd.

Nieuw anker

Sloop en sanering Oostereinde

Firma Reer uit Winschoten is inmiddels gestart met de sloop van opstallen rondom de boerderij Oostereinde 49. De asbestplaten op het westelijk dakvlak van de boerderij Oostereinde 45 worden  gesaneerd. Beide boerderijen zullen vervolgens gerenoveerd worden. Daarnaast wordt de loods aan de Zuiderringdijk gesaneerd en gesloopt.

Grond

De her en der in het gebied (van De Wei en Het Havenkwartier) gelegen bulten grond worden dit najaar verwijderd.

Bouw- en woonrijp maken eilanden

Aannemer Hoornstra uit Nieuw-Buinen is gestart met het bouw- en woonrijp maken van Kaafijzer, één van de vier eilanden waarop gebouwd gaat worden. Binnenkort start aannemer Oosterhuis uit Nijeveen  het bouw- en woonrijp maken van Hoogtij. Binnenkort volgen Kievit en Misthoorn.

Om de eilanden te voorzien van kabels en leidingen (“nutsvoorzieningen”), zijn de netbeheerders gestart met de aanleg daarvan. Eerst zullen de hoofdleidingen/hoofdkabels langs de Hoofdstraat worden gelegd, daarna worden alle eilanden van kabels en leidingen voorzien.

Asfalteren

In het najaar zullen er asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden in enkele straten van De Wei en Het Park. Het gaat hierbij om Leeuwerik, Grutto, Kiekendief (tussen de Hoofdstraat en de Zwaan), Bovist, Elfenbank en Vliegenzwam (parallelweg/fietspad achter de Hoofstraat).

De werkzaamheden bestaan uit herstel van de bestaande asfaltlagen en het aanbrengen van een nieuwe deklaag of slijtlaag. Het aanbrengen van een slijtlaag zal in het voorjaar plaatsvinden.

Steigers

Een aantal steigers in Blauwestad is toe aan een schoonmaakbeurt. Om de groei van algen te verminderen en te bestrijden wordt in het najaar een proef gestart met twee producten op een viertal steigers in en rondom Het Park. Het gaat om de steiger Cantharel, steiger Elfenbank, loopbrug Zuidstrand en steiger Bovist. Op de dagen dat de steigers/de brug worden behandeld mogen deze niet worden betreden. Op bordjes bij de betreffende steigers/brug zal worden aangegeven op welke dag deze worden behandeld.

Hekjes Het Park

De witte hekjes langs de (lege) kavels in Het Park zijn toe aan een schoonmaakbeurt. Voorafgaand aan het schoonmaken is het groen onder de hekjes verwijderd. De werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

Kijktip

Op vrijdag 21 oktober om 18:45 uur op NPO2 is dhr. Disberg, bewoner van het Riet, te zien in het programma "Binnenstebuiten".

Deel deze pagina: