Voor elk woongebied bestaat een beeldkwaliteitsplan dat richtinggevend is voor de woonomgeving en uitstraling van de woningen. De kavels van Het Park zijn gelegen rondom een ‘brink’, een centrale groene ruimte. De kavels liggen aan of achter de brink, aan de rietkraag of direct aan het water. De huizen zijn er klassiek en statig, en typeren zich door een symmetrische voorgevel. Verder zijn volgens beeldkwaliteitsplan vereist dat de nok max 12 m. hoog is (schild- of zadeldak), met een dakhelling tussen de 15 en 60° en een hoge gootlijn. Gevels zijn uitgevoerd in donkerroodbruine baksteen of witgeschilderd hout. De erfafscheidingen bestaan uit lage witte hekken en beukenhagen.

  • Centrale groene ruimte (‘brink’) met verspreide boomgroepen
  • Klassieke villa’s/ Notariswoningen/ statig
  • Kavels aan of achter de brink, aan de rietkraag of aan het water
  • Erfafscheiding d.m.v. wit hek of beukenhaag
  • Symmetrische voorgevel
  • Schild- of zadeldak, zonder overstek
  • Nok max 12 m., dakhelling tussen 15 en 60°, hoge gootlijn
  • Gevel: donkerroodbruine baksteen of wit geschilderd hout
  • Houten delen: wit, deuren en luiken: klassiek rood, groen, blauw