Voor elk woongebied bestaat een beeldkwaliteitsplan dat richtinggevend is voor de woonomgeving en uitstraling van de woningen. Het Riet kenmerkt zich door de organisch vormgegeven eilanden. De kavels liggen allen aan het water en hebben een insteekhaven of steiger. De architectuur is natuurlijk, informeel en transparant (veel glas) en zeer divers. Daken zijn plat of met kap (max 9 m. hoog en met helling tussen 20 en 60°) in riet of met grijze pan. De gevels zijn uitgevoerd in hout of andere materialen met een natuurlijke kleur.

  • Organisch vormgegeven eilanden
  • Alle kavels aan het water met haven of steiger
  • Natuurlijke, lichte architectuur met divers materiaalgebruik en veel glas
  • Erfafscheiding d.m.v. groene haag of houtwal
  • Nokhoogte max 9 m, goothoogte max 5,5 m
  • Plat dak óf kap met helling tussen 20 en 60°
  • Dak in riet of grijze pannen/ zink/ lei
  • Gevel overwegend hout met eventueel combinatie steen/ leem/ beton/ stuc in natuurlijke kleur
  • Specials mogelijk