Het projectbureau Blauwestad is een afdeling van de provincie Groningen. De algemene inkoopvoorwaarden van de provincie zijn van kracht op alle leveringen van diensten en goederen.

De inkoopvoorwaarden zijn te raadplegen via de provinciale website.