ecologisch beheer.

Woon- en natuurbeleving vragen soms om een verschillende aanpak in het gebiedsbeheer.

Een ‘netjes onderhouden’ gebied is niet altijd het gebied waarin bijen, vlinders en andere dieren zich thuis voelen. In delen van Blauwestad kiezen we er daarom bewust voor om ruimte te geven aan groen, zodat het ecosysteem een gezonde balans kan behouden. Wij vragen daarom begrip van wie de voorkeur geeft aan een strakker maaibeleid, en hopen dat veel mensen de groeiende diversiteit aan flora en fauna in Blauwestad kunnen waarderen.

We werken in het beheer en onderhoud nauw samen met andere overheidspartijen, maar vooral ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en praktijkopleidingen. Daarmee proberen we ook sociaal-maatschappelijk duurzame keuzes te maken. Een mooi voorbeeld van het nieuwe ecologische maaibeleid vind je op het evenemententerrein aan de Elfenbank, waar diverse looppaden zijn gemaaid tussen de veldbloemen.

beheer in woongebieden.

In de woongebieden worden lege kavels die in de verkoop zijn zodanig onderhouden dat dit een kwalitatief hoogwaardig beeld oplevert, zeker in de dichter bewoonde gebieden. Straten die grotendeels bewoond zijn, worden overgedragen aan de Gemeente Oldambt, die de bermen onderhoudt. Voor vragen hierover kunt u zich melden bij de Gemeente: 0597 482 000.

Het Oldambtmeer is relatief ondiep en heeft een goede waterkwaliteit. Een goede voedingsbodem voor waterplanten. Dat betekent dat we ook voor het water een maaibeleid hebben. De plekken waar veel gevaren wordt, worden zo veel mogelijk vrij gehouden van waterplanten. In de ‘luwe zones’ laten we de natuur wat meer zijn gang gaan, zodat we waterdieren bescherming en broedplaatsen kunnen bieden en ook hier een rijk ecologisch systeem kan (blijven) ontstaan.