Ruim baan voor flora en fauna.

Een ‘netjes onderhouden’ gebied is niet altijd de omgeving waarin bijen, vlinders en andere dieren zich thuis voelen. Daarom kiezen we er bewust voor om in bepaalde delen van Blauwestad (buiten de woongebieden) de natuur z’n gang te laten gaan. Zo kan het ecosysteem een gezonde balans behouden. Een mooi voorbeeld van het ecologische maaibeleid vind je op het evenemententerrein aan de Elfenbank, waar diverse looppaden zijn gemaaid tussen de veldbloemen. We hopen dat veel mensen de groeiende diversiteit aan flora en fauna in Blauwestad kunnen waarderen.

Het Oldambtmeer is relatief ondiep en heeft een goede waterkwaliteit. Een goede voedingsbodem voor waterplanten. Dat betekent dat we ook voor het water een maaibeleid hebben. De plekken waar veel gevaren wordt, worden zo veel mogelijk vrij gehouden van waterplanten. In de ‘luwe zones’ laten we de natuur wat meer zijn gang gaan, zodat we waterdieren bescherming en broedplaatsen kunnen bieden en ook hier een rijk ecologisch systeem kan (blijven) ontstaan.

Zo helpen we de natuur een handje.

Soms helpen we de natuur een handje. Bijvoorbeeld door het plaatsen van insecten- en amfibiehotels. De eerste staat op de Elfenbank, in een kikkerpoel vol hoog riet en gras. Eigenlijk is het een onderkomen voor veel meer dieren. Onderin kunnen amfibieën als kikkers, padden en salamanders terecht. Een etage hoger kunnen bijen, vlinders, andere insecten en zelfs vogeltjes een plekje vinden.

De bouw van de 800 meter lange fiets- en wandelbrug de Pieter Smitbrug in 2020 heeft natuurlijk invloed op de directe omgeving. Samen met een ecoloog hebben we gekeken wat we terug kunnen doen voor de flora en fauna in het gebied. Zo zijn er speciale wildkasten opgehangen aan de brug waar vleermuizen, torenvalken en kleine vogeltjes kunnen broeden. Ook zijn er een aantal ooievaarsnesten in het gebied geplaatst.

Beheer in de woongebieden.

Waar we op steeds meer plekken de natuur z’n gang laten gaan, houden we in de woongebieden zelf, en bij de fietspaden en wegen, alles keurig netjes bij. In de woongebieden worden lege kavels die in de verkoop zijn zodanig onderhouden dat dit een kwalitatief hoogwaardig beeld oplevert, zeker in de dichter bewoonde gebieden.

Waar mogelijk maken we gebruik van restmateriaal en werken we samen met lokale ondernemers. Zo maken we mooie picknickplekken met BBQ’s die zijn gemaakt van reststukken van de heipalen voor de Pieter Smitbrug. Het natuurgebied Reiderwolde wordt verbonden met De Tjamme door een fietspontje dat al een tijdje geen dienst meer deed in het Paterswoldse Meer. En een speeltuintje in De Wei is aangelegd met toestellen die gedeeltelijk afkomstig zijn van het voormalige COA-speelterrein.

Samenwerken met de omgeving.

In het gebiedsbeheer werken we nauw samen met andere overheidspartijen, maar vooral ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en (praktijk)opleidingen. Daarmee proberen we ook sociaal-maatschappelijk duurzame keuzes te maken. De samenwerkingsprojecten worden gecoördineerd door onze gebiedsregisseur vanuit de gerenoveerde boerderij vlakbij de A7 en de Pieter Smitbrug.

Op sommige plaatsen wordt toekomstige bouwgrond verpacht aan boeren en ontstaan er bijzondere samenwerkingen. Zo zijn er een paar bouwpercelen opnieuw omgeploegd en ingezaaid met een luzerne-klavermengsel dat de grondstructuur verbetert én prachtig bloeit. Rondom de akkers is een bloemrijk mengsel gezaaid, wat voor nog meer kleur zorgt. Het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels verricht op deze velden wetenschappelijk onderzoek, maar het is ook mooi om naar te kijken én goed voor de beestjes. Bijvoorbeeld de bijen in de kasten die Oldambtster imkers op het dak van het projectbureau hebben geplaatst.