Geplaatst op: 6 februari 2020

Een mooi overzicht vanuit de lucht van de heiwerkzaamheden aan het Oostereinde.
Je kunt nu al mooi de loop van de brug richting Winschoten zien.

Voor 15 maart moeten de werkzaamheden in dit NNN gebied afgerond zijn. In het najaar, na het broedseizoen, worden dan de brugdelen geplaatst.

Na afronding van de werkzaamheden aan het Oostereinde gaat men verder met het zandrijden aan de kant van Winschoten en met het heien aan de kant van Blauwestad.

In de loop van het voorjaar worden de werkzaamheden op het water gestart.

Ander nieuws.