Periode: juni 2021 - oktober 2021

In de zomer van 2021 gaan we de fietsroutes en wandelpaden in en rondom Blauwestad uitbreiden en verbeteren. Om Finsterwolde en het natuurgebied Reiderwolde met elkaar te verbinden, komt er een fietspont in het Reiderdiep. Naast de aanleg van de fietspont wordt er ook remmingswerk aangebracht om het vaarverkeer te geleiden. Op die manier willen we een veilige doorvaart voor de pleziervaart garanderen.

Impressie pont in Reiderdiep

 

Disclaimer: Aan bovenstaande impressies, omschrijving en planning kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn ter informatie en indicatief.

Ander nieuws.