Periode: mei 2021 - januari 2022

In de periode van mei 2021 tot en met januari 2022 wordt het eiland Kievit voorbereid op de ontwikkeling van zowel projectmatige woningen als voor de verkoop van vrije kavels. De werkzaamheden omvatten globaal het aanleggen van riolering, asfaltverharding, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Daarnaast worden er molgoten voor de waterafvoer aangelegd en kunststof steigers en insteekhavens op de toekomstige vrije kavels.

Voetgangersbruggen

Verder worden er twee voetgangersbruggen aangelegd. De voormalige brug Oeverlibel uit het woongebied Het Wold wordt gereviseerd en ingepast als voetgangersbrug tussen het eiland Kievit en Kiekendief. Tussen het eiland Kievit en het oude land wordt een nieuwe kunststof voetgangersbrug aangelegd met een lengte van circa 45 meter.

Impressie fase 5 vrije kavels Kievit

Impressie nieuwe kunststof brug tussen Kievit en het oude land

Bovenaanzicht locatie bruggen Kievit

 

Disclaimer: Aan bovenstaande impressies, omschrijving, planning en fasering kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn ter informatie en indicatief.

Ander nieuws.