Periode: maart 2021 - november 2021

In de periode van maart tot en met november 2021 worden de eilanden Lindholm en Saltholm voorbereid op de ontwikkeling van projectmatige woningen. De werkzaamheden omvatten globaal het aanleggen van riolering, asfaltverharding, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Daarnaast worden er molgoten voor de waterafvoer aangelegd en kunststof steigers. De steigers zullen eigendom worden van de toekomstige bewoners.

impressie Lindholm

Impressie Saltholm

 

Disclaimer: Aan bovenstaande impressies, omschrijving en planning kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn ter informatie en indicatief.

Ander nieuws.