Periode: februari 2022 - april 2022

Vanaf 1 februari zal enkele weken lang grondtransport plaatsvinden van Het Havenkwartier-Midden naar Het Riet-Noord. Het grondtransport, dat wordt uitgevoerd door aannemer Jelle Bijlsma, is de eerste stap in het woonrijp maken van Het Havenkwartier fase 8. Allereerst worden er nieuwe watergangen en beschoeiingen aangelegd. De grond die daarbij vrijkomt, wordt afgevoerd via de Hoofdstraat, de N967, Molenstreek en Kromme Elleboog naar Langeland, het meest noordelijke deel van woongebied Het Riet.

Transportroute van Havenkwartier-Midden naar Het Riet-Noord

 

Verkeersmaatregelen

Om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te waarborgen, is een verkeersplan opgesteld, in overleg met het Verkeersloket. Zo vragen we fietsers vanaf de overgang van Het Park naar Het Havenkwartier om tijdelijk gebruik te maken van de rijbaan. In het verkeersplan is weergegeven welke maatregelen er precies genomen worden en hoe de verkeerssituatie met verkeersborden wordt aangegeven.

Kruispunt Hoofdstraat, Brugstraat en Scheepsmeter

Vragen over de werkzaamheden?

Als je vragen hebt over de uit te voeren werkzaamheden kun je contact opnemen met Sipke Koopmans, uitvoerder van Jelle Bijlsma BV (tel 06 43 72 53 41) of Joost Hulsegge, toezichthouder namens het Projectbureau Blauwestad (tel 06 11 10 37 40).

Ander nieuws.