Periode: februari 2021 - december 2021

In de periode van februari tot en met december 2021 wordt Het Havenkwartier voorbereid op de ontwikkeling van projectmatige woningen. Dit is het vervolg op de al gerealiseerde gebieden Havenkwartier fase 1 tot en met 3. De werkzaamheden omvatten globaal het aanleggen van riolering, wegen, trottoirs, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Daarnaast worden er molgoten voor de waterafvoer aangelegd.

Impressie bovenaanzicht civiele werkzaamheden Havenkwartier

 

Disclaimer: Aan bovenstaande impressies, omschrijving en planning kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn ter informatie en indicatief.

Ander nieuws.