Periode: februari 2022 - maart 2022

Om de verkeersveiligheid van de Hoofdstraat te verbeteren, voert Aannemersbedrijf Koen Meijer BV vanaf maandag 7 februari 2022 werkzaamheden uit aan een drietal kruisingen aan de Hoofdstraat. Het gaat om de volgende kruisingen:

Fase 1

 • kruising Hoofdstraat – Verlengde Ekamperweg
 • nieuwe fietsoversteek in de Hoofdstraat (tussen Verlengde Ekamperweg en Cantharel)

Fase 2

 • kruising Hoofdstraat – Cantharel

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van asfalt, het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en straatbakstenen, het plaatsen van bebording/markeringen en het verrichten van grondwerk om grondwallen te kunnen verwijderen.

Planning werkzaamheden

 • Fase 1: van maandag 7 februari tot en met 18 februari, elke werkdag van 7.00 tot 17.00 uur.
 • Fase 2: van maandag 21 februari tot en met dinsdag 1 maart, elke werkdag van 7.00 tot 17.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden aan de kruisingen mogelijk te maken, worden er omleidingsroutes ingesteld. Uitgangspunt daarbij is de overlast voor bewoners van Blauwestad zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van Blauwestad en de toegang voor hulpdiensten zo goed mogelijk te regelen. Voor het woongebied Het Park betekent dit dat er in twee straten eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Ook geldt er een tijdelijk parkeerverbod op de Vliegenzwam en de Elfenbank.

Daarnaast wordt autoverkeer uit de woongebieden Het Havenkwartier en De Wei een aanvullende mogelijkheid geboden om Blauwestad ’s ochtends uit te rijden via de brug Watersnuffel en de Clingeweg. ’s Middags kunnen zij via de Clingeweg en de brug Watersnuffel weer het gebied in. Zo proberen we de verkeersdruk zo goed mogelijk te verdelen, zeker tijdens de spitsmomenten.

Op hoofdlijnen zijn de omleidingsroutes als volgt:

 • Auto- en vrachtverkeer Blauwestad in vanaf de N967 rijdt via de Vliegenzwam en de Hoofdstraat.
 • Uitgaand auto- en vrachtverkeer gaat via de Hoofdstraat, Bovist en Elfenbank naar de N967.
 • Voor fietsverkeer wordt een adviesroute ingesteld via de Cantharel.

Op de afbeelding ziet u deze routes globaal weergegeven:

De maatregelen in detail

Een gedetailleerde tekening met alle maatregelen kunt u hier downloaden.

Waarom we deze verkeersmaatregelen treffen

 • Door eenrichtingsverkeer in te stellen, scheiden we de verkeersstromen. Daardoor is er minder kruisend verkeer en dat komt de verkeersveiligheid ten goede.
 • Het voorkomt schade aan bermen en inritten.
 • Het zorgt voor minder stagnatie van het verkeer. Dat is voor iedereen fijn.
 • Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat we ons allemaal op een veilige manier kunnen bewegen in Blauwestad.

Contact

Hebt u nog vragen of loopt u ergens tegenaan? Weet dan dat er in overleg vaak veel mogelijk is. Neem daarvoor contact op met de omgevingsmanager van aannemer Koen Meijer BV:

De heer M. Kanninga
e-mail: marinus@koenmeijer.nl
telefoonnummer: 0598 627 999

Ander nieuws.