Periode: februari 2022 - mei 2022

Om het asfalt en de afwatering te verbeteren, voert aannemer Schagen Infra vanaf maandag 21 februari 2022 werkzaamheden uit aan de Vliegenzwam, Elfenbank, Grutto, Watersnip, Meerkoet, Kiekendief en de Hoofdstraat. Ook worden er betonpaden aangelegd bij het Park van Pomona.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zoals is te zien op de tekening:

Globaal is de planning als volgt, maar dat kan nog veranderen door weersomstandigheden of afstemming met andere aannemers in het woongebied:

  1. Grutto: van 21 februari tot 31 maart 2022
  2. Vliegenzwam: van 23 februari tot 28 maart 2022
  3. Elfenbank: van 23 februari tot 17 juni 2022
  4. Watersnip: van 28 februari tot 13 mei 2022
  5. Meerkoet: van 4 maart tot 17 juni 2022
  6. Het Park: van 25 april tot 20 mei 2022
  7. Kiekendief: van 2 mei tot 30 juni 2022
  8. Hoofdstraat: van 6 tot 17 juni 2022

Maatregelen om de overlast te beperken

De aannemer zorgt ervoor dat woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven en dat de hulpdiensten er altijd langs kunnen. Ze werken met korte werkvakken die afgezet worden, waar het verkeer nog langs kan. Alleen tijdens asfalteringswerkzaamheden wordt een weg tijdelijk afgesloten voor een zo kort mogelijke duur. Hierover wordt vooraf gecommuniceerd met bebording. Aanwonenden worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden door brieven en de Schagen Infra-app. Daarnaast organiseert Schagen Infra een digitale informatieavond voor bewoners op woensdag 16 februari van 20.00 tot 21.30 uur.

Schagen Infra is zich ervan bewust dat zij als aannemer te gast zijn in de leefomgeving van de bewoners van Blauwestad. Daarom doen ze er alles aan om de hinder en overlast te beperken. Als je nog vragen of opmerkingen over de werkzaamheden hebt, horen zij dat graag. Ook stemmen ze hun werkzaamheden zo goed mogelijk af met de andere partijen die momenteel aan het werk zijn in Blauwestad.

Update juli 2022:

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen over de uitgevoerde werkzaamheden? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van de Gemeente Oldambt. De gemeente is eigenaar en beheerder van dit gebied. Het KCC van de gemeente is te bereiken op telefoonnummer 0597 48 20 00 of stuur een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl.

Ander nieuws.