Geplaatst op: 9 november 2023

Als alles goed gaat, kan de kerstman dit jaar nog net gebruikmaken van de nieuwe brug om zijn cadeautjes in Blauwestad te bezorgen. De Beekjuffer is zo goed als klaar. Alleen de aansluiting op de bestaande wegen moet nog gemaakt worden en daar gaan we vanaf maandag 13 november mee aan de slag.

Verkeer wordt tijdelijk omgeleid

Direct na de Beekjuffer kruist de Hoofdstraat met de Scheepsmeter en de Brugstraat. Deze kruising wordt beklinkerd en krijgt, net als op andere plekken in de Hoofdstraat, een verhoogd kruisvlak. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt het verkeer de komende weken omgeleid.

Zo wordt het verkeer omgeleid

Via de Wynedasingel en tijdelijke verbinding

Het verkeer dat over de bypass naast de Beekjuffer het Havenkwartier inrijdt, wordt linksaf de Brugstraat op geleid. Daar gaan ze direct weer rechts, de Wynedasingel op. Aan het einde van de Wynedasingel is een tijdelijke verbinding van drijvende elementen gemaakt richting de Hoofdstraat. Let hier extra goed op, want het wegdek kan glad zijn. Fietsers moeten dus even afstappen voordat ze weer verder rijden over de Hoofdstraat.

Scheepsmeter bereikbaar via omleiding

Verkeer naar de Scheepsmeter rijdt ook om via de Wynedasingel en de Hoofdstraat. Langs de kruising waaraan gewerkt wordt, komen rijplaten te liggen, zodat de Scheepsmeter toch bereikbaar blijft.

Planning

De verwachte doorlooptijd is 4 weken. Om iedereen aan de situatie te laten wennen, zijn er op maandag 13 en dinsdag 14 november verkeersregelaars aanwezig.

Zodra het verkeer gebruik kan maken van de Beekjuffer zal ook de tijdelijke bypass ernaast worden verwijderd. Als dat gebeurd is, zal ten slotte ook de vaarverbinding onder de brug gerealiseerd worden. Bij de start van het vaarseizoen 2024 kunnen bootjes dan eindelijk onder de Beekjuffer doorvaren.

Ander nieuws.