Geplaatst op: 13 oktober 2020

Bessen plukken voor een groene toekomst

Eind september zag het rood in Blauwestad. Langs de Hoofdstraat staan rijen lijsterbessen en die hingen vol met rode bessen, rijp voor de pluk. André Wijnstra, die zelf in Blauwestad woont en werkt bij kwekerij Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V. in Winschoten, zag in deze overvloed van lijsterbessen een mooie kans.

Lijsterbes erg gewild

Bij de boomkwekerij is er veel vraag naar de lijsterbes. En die vraag zal alleen nog maar verder toenemen door politieke ontwikkelingen, aldus André: “De lijsterbes is namelijk heel geschikt om meer biodiversiteit te creëren. Ook doet de lijsterbes het erg goed in het natuurlijke leefgebied van vogels. De laatste jaren heeft onze kwekerij vaak een tekort aan lijsterbessen, omdat we niet altijd even goed aan zaden kunnen komen. Daarom wilde ik graag plukken in Blauwestad. Dat mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de flora en fauna in het gebied, dus is het heel belangrijk om dat in goed overleg met de gemeente en/of provincie te doen.”

Kruisbestuiving

En zo kwam het verzoek terecht bij gebiedsregisseur Marc van Zanten en technisch manager Lennert Jocker. Samen zijn ze continu op zoek naar mogelijkheden om groenafval en restmateriaal opnieuw te gebruiken en de natuur in Blauwestad op een duurzame, ecologisch verantwoorde manier te laten groeien. Toen André Wijnstra uitlegde hoe de lijsterbes kan worden ingezet voor meer biodiversiteit waren de mannen dan ook direct enthousiast. Lennert: “De basisdoelstelling bij de ontwikkeling van Blauwestad was dat ook de omliggende dorpen daarvan zouden moeten profiteren. Daarom werken we graag samen met lokale ondernemers. En wat is er nu mooier voor een kweker dan te werken met zaden uit de directe omgeving? Die kruisbestuiving over en weer vinden we heel belangrijk.”

Elkaar een handje helpen

Om de bessenpluk veilig te laten verlopen, besloot het Projectbureau de kweker een handje te helpen. We huurden een hoogwerker in, schakelden iemand uit het groenonderhoud in om te helpen oogsten en lieten de gemeente zorgen voor de nodige waarschuwingsborden langs de weg. In twee dagen tijd was de klus geklaard.

Een opbrengst van 45.000 planten

Zonder de bomen volledig kaal te plukken – er moest immers voldoende overblijven voor de vogels in Blauwestad – zijn er naar schatting 60.000 bessen geplukt. De volgende middag al werden de geplukte bessen gemalen. De zaden komen daardoor bloot te liggen en kunnen direct worden ingezaaid, met vruchtvlees en al. Nog diezelfde middag zijn de bessen ingezaaid. De verwachting is dat er over een jaar zo’n 45.000 planten kunnen worden geoogst.

André licht toe: “Omdat de lijsterbes niet voor bosbouw gebruikt wordt, maar voor ecologische toepassingen, zullen ze gemixt worden met andere soorten. In deze mix kun je ervan uitgaan dat er ongeveer 250 lijsterbessen per hectare geplant worden. Al met al zijn de lijsterbessen uit Blauwestad dus goed voor 180 hectare nieuw bos.”

Bessenbos in Blauwestad

De kweker is zo blij met de lijsterbessen, maar ook met de goede samenwerking, dat hij graag iets terug wil doen. Het idee is om een bessenbos aan Blauwestad aan te bieden. De kweker zal diverse struiken van onder andere aalbessen, kruisbessen, bramen en frambozen schenken.

Hoe dat project er precies uit gaat zien, wordt nog onderzocht, maar Marc is al enthousiast: “Het lijkt me hartstikke leuk als we een bessenbos kunnen aanleggen. Dan gaan we samen met scholen het bos aanplanten. Zo wordt het ook een educatief project, want we kunnen heel veel leren van de kweker! En wie weet komen er vanuit ons sociale project uiteindelijk nog weer goede mensen bovendrijven die bij de kweker aan de slag kunnen. Zo levert dit project uiteindelijk voor ons allemaal iets op!”

Meer groen in Groningen

Volgens Lennert kan het project uiteindelijk een mooie bijdrage leveren aan meer groen in de Provincie: “Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten onlangs gevraagd in te stemmen met de plannen voor vergroening van het Groningse landschap. De komende 10 jaar zou er 750 hectare extra groen moeten komen in de provincie. Het gaat dan om om bos, bomen langs wegen, houtsingels en meer groen op erven en industrieterreinen. De lijsterbessen die hier nu geplukt zijn, kunnen heel wat groen opleveren.”

André vult aan: “Om straks ieder jaar 75 hectare bos te kunnen creëren, moet je nu al beginnen met zaaien. Met dit lijsterbesproject zetten we dus al een flinke stap richting de toekomst. Met die 180 hectare nieuw bos kan een deel van de CO2-problematiek worden opgelost.”

Ander nieuws.