Geplaatst op: 13 juni 2023

Door de aanhoudende warmte daalt het waterpeil van het Oldambtmeer momenteel met een halve centimeter per dag. Om ervoor te zorgen dat we voldoende diepgang houden in het meer, is besloten de komende dagen water in te laten via het Winschoterdiep. Op die manier kunnen we blijven recreëren op het Oldambtmeer.

Stremming van woensdag 18.00 uur tot zaterdag 9.00 uur en van zaterdag 19.00 tot zondag 10.00 uur

Van woensdag 14 juni om 18.00 uur ’s avonds tot zaterdag 17 juni om 9.00 uur is de Blauwediepsluis daarom gestremd voor alle vaarverkeer. Om nog wat extra water in te laten is besloten om ook van zaterdagavond 19.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur de sluizen te openen.

Het water dat via het Winschoterdiep wordt ingelaten, komt oorspronkelijk vanuit het IJsselmeer. De laatste keer dat er op deze manier water is ingelaten in het Oldambtmeer is twee jaar geleden. We hanteren in het Oldambtmeer een zomer- en een winterpeil. Het zomerpeil is -0,45 meter, het winterpeil -0,65 meter.

Ander nieuws.