Geplaatst op: 28 maart 2022

Het kan niemand ontgaan zijn: er wordt volop gebouwd in Blauwestad. En dat is best even wennen, na jaren van weinig interesse en een op z’n gat liggende woningmarkt. Hoe anders is dat nu. In 2021 zijn er maar liefst 154 kavels verkocht. Vrije kavels, maar ook projectwoningen zoals het Arsenaal. Dat verkoopsucces brengt met zich mee dat er nu en de komende tijd volop gebouwd wordt. En dat ook de nog braak liggende grond omgetoverd kan gaan worden tot nieuwe bouwgrond.

In de planning: nieuwe bruggen, wegen, fietspaden en woongebieden

Dat bouw- en woonrijp maken en het toegankelijk maken van het gebied voor allerlei bouwverkeer vraagt om veel werkzaamheden de komende jaren. In de planning staan nieuwe bruggen, wegen, fietspaden en er wordt onderhoud gepleegd aan bestaande wegen. Daarnaast worden er nieuwe gebieden bouw- en woonrijp gemaakt. Zo is het woongebied De Wei inmiddels zo goed als volledig bouw- en woonrijp. Deze zomer ronden we de laatste werkzaamheden daar af. Daarna gaan we door met het woongebied Het Park en ook in Het Riet en Het Havenkwartier zijn we volop bezig. Ten slotte wordt er natuurlijk ook volop gebouwd, door nieuwe bewoners van Blauwestad zelf en door projectontwikkelaars.

Overzichtskaart van werkzaamheden

Kortom, er staat zo veel te gebeuren dat we niet meer iedereen continu op detailniveau kunnen informeren over alle bouwactiviteiten. Tegelijkertijd willen we wel een idee geven van wat er staat te gebeuren. Daarom hebben we een overzichtskaart gemaakt met daarop alle vanuit de Provincie geplande werkzaamheden. Dit geeft een mooie doorkijk naar de komende jaren. Waar mogelijk verwijzen we vanuit deze kaart ook door naar achtergrondinformatie, projectpagina’s of nieuwsberichten over werk in uitvoering.

Bekijk de overzichtskaart


Persoonlijk informeren waar nodig

Natuurlijk blijven we bewoners en omwonenden persoonlijk informeren wanneer dat nodig is. Zo hebben we in samenwerking met de aannemers begin dit jaar al verschillende bewonersbrieven verstuurd en een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden.

Wil jij op de hoogte blijven van de werkzaamheden in Blauwestad? Kijk dan regelmatig op onze pagina Werk in uitvoering en volg ook de nieuwsberichten. En natuurlijk houden we je op de hoogte via Facebook, Instagram en LinkedIn.

Ander nieuws.