Geplaatst op: 30 november 2023

Vandaag is aannemer Jelle Bijlsma begonnen met het transporteren van grond uit Het Havenkwartier naar Het Riet-Noord. De werkzaamheden lopen gefaseerd door tot begin april 2024. Op basis van de huidige planning is dat in de weken tot aan de kerstvakantie en in week 2, 3, 6, 13 en 14 van het nieuwe jaar. 

Het Havenkwartier fase 6 en 7 bouw- en woonrijp maken

In opdracht van de provincie Groningen werkt aannemer Jelle Bijlsma momenteel aan het woon- en bouwrijp maken van Het Havenkwartier fase 6 en 7. De grond die daarbij vrijkomt, wordt getransporteerd naar de noordelijke eilanden van woongebied Het Riet. Dat gebeurt via de Hoofdstraat, de N967, Molenstreek en Kromme Elleboog naar Langeland. Het grondtransport wordt op werkdagen uitgevoerd met meerdere kipper-trailers.

Overlast

Aannemer Jelle Bijlsma heeft omwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijke hinder die daarbij kan ontstaan. De aannemer streeft ernaar de hinder tot een minimum te beperken, door de wegen tussentijds schoon te maken.

Vragen over de werkzaamheden?

Als je vragen hebt over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Sipke Koopmans, uitvoerder van Jelle Bijlsma BV (tel 06 43 72 53 41).

De route van het grondtransport

Ander nieuws.