Geplaatst op: 23 juni 2022

Maandag 4 juli en dinsdag 5 juli a.s. vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Hoofdstraat, ter hoogte van de straten Grutto, Leeuwerik, Watersnip, Meerkoet, Kiekendief en Kievit. De oude laag asfalt wordt dan verwijderd (gefreesd) en daarna wordt er opnieuw geasfalteerd. Het frezen en asfalteren van de Hoofdstraat kan niet gebeuren zonder de weg af te sluiten. Dat heeft gevolgen voor de toegang tot genoemde straten. Om de woningen tijdens het frezen en asfalteren zo veel mogelijk bereikbaar te houden voor bewoners werkt de door ons gecontracteerde aannemer, Schagen Infra, in twee fasen.

Fase 1: maandag 4 juli en dinsdag 5 juli van 9.00 tot 12.00 uur

De Hoofdstraat wordt op beide dagen afgesloten van de Meerkoet tot en met de Kievit van 9.00 tot 12.00 uur. Bewoners die dan vanuit de Meerkoet of Watersnip met de auto weg willen gaan, kunnen hun auto ’s ochtends vóór 9.00 uur op de aangewezen plek aan de Hoofdstraat parkeren. Op de plattegrond hieronder zie je welke plek is aangewezen om tijdelijk te parkeren. Zo voorkomen we dat er auto’s op verschillende plekken staan. Dat is handig, omdat ook de huidige bouw-weg tussen de Hoofdstraat en de Rederssingel wordt geasfalteerd, om de bouw van het nieuwe Arsenaal mogelijk te maken. Bewoners van de Kievit kunnen van en naar hun perceel via de Zwaan en de Kiekendief.

Fase 2: maandag 4 juli en dinsdag 5 juli van 12.00 tot 15.00 uur

De Hoofdstraat wordt op beide dagen afgesloten van de Grutto tot en met de Kiekendief van 12.00 tot 15.00 uur. Bewoners die dan vanuit de Grutto of Leeuwerik met de auto weg willen gaan, kunnen hun auto ’s ochtends vóór 12.00 uur op de aangewezen plek aan de Hoofdstraat parkeren. Op de plattegrond hieronder zie je welke plek is aangewezen om tijdelijk te parkeren. Bewoners van de Kiekendief kunnen van en naar hun perceel via de Zwaan en de Kievit. Dat geldt niet voor zwaar materieel zoals vrachtwagens, leveranties etc.

Extra voorzieningen tijdens het asfalteren

  • Op de Hoofdstraat nabij de Kaafijzer en de Misthoorn worden rijplaten in de berm neergelegd om op te parkeren.
  • Gedurende fase 2 worden de paaltjes op het fietspad, dat ter hoogte van de Meerkoet van de Watersnuffel naar de Clingeweg loopt, verwijderd. Zo kunnen daar tijdelijk ook auto’s (geen vrachtwagens!) overheen van en naar de Meerkoet, Watersnip en Kievit. Op enkele plekken worden rijplaten naast het fietspad neergelegd, zodat tegemoetkomende auto’s elkaar kunnen passeren.

Bereikbaarheid woningen tijdens het asfalteren

  • Woningen zijn via de berm (met de fiets aan de hand) te voet bereikbaar.
  • We zorgen ervoor dat de hulpdiensten er zo nodig langs kunnen.

Informatie of vragen?

  • Op werkdagen kunnen bewoners tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met onze uitvoerder Ynze Hoekstra via 06 83 50 49 29. Mocht hij niet opnemen, stuur hem dan een WhatsApp-bericht met het verzoek terug te bellen.
  • Bewoners kunnen ook mailen naar blauwestad@schageninfra.nl.
  • Wijzigingen worden ook gemeld via de Schagenapp.

Download de uitgebreide plattegrond van fase 1

Download de uitgebreide plattegrond van fase 2

Ander nieuws.