Geplaatst op: 22 juni 2022

Sinds eind 2021 zijn nieuwe spelregels van kracht voor de verkoop van grond door overheden. Het zogenoemde Didam-arrest bepaalt dat iedereen gelijke kansen moet hebben bij de verkoop van onroerende zaken door overheden. Omdat de Provincie Groningen de verkopende partij is van de bouwgrond/-kavels in Blauwestad heeft dat ook gevolgen voor woningzoekers in Blauwestad. Of het nu om vrije kavels gaat of om nieuwbouwprojecten.

Geen voorsprong meer door voorinschrijvingen

Dat betekent dat we niet meer met voorinschrijvingen werken. Als je van tevoren je interesse in toekomstige vrije kavels of nieuwbouwprojecten in Blauwestad kenbaar hebt gemaakt, kun je pas inschrijven op het moment dat wij publiek bekend hebben gemaakt dat er nieuwe kavels of projecten in de verkoop gaan.

Op die manier heeft iedereen dus gelijke kansen. En dat is precies wat de Hoge Raad bepaald heeft. Onderaan dit artikel lees je meer over de achtergronden van het Didam-arrest. We zetten eerst een aantal vragen en antwoorden voor je op een rijtje.

Vraag & antwoord

VRAAG: Ik heb mij ooit ingeschreven als geïnteresseerde voor een toekomstig nieuwbouwproject of woongebied. Wat gebeurt er met die gegevens?

ANTWOORD: Je gegevens zijn nog steeds bij ons bekend. Zodra we via onze website de startdatum verkoop bekend hebben gemaakt, zullen we je hier via de e-mail op attenderen. Het is echter niet mogelijk om een optie te nemen voordat de verkoop daadwerkelijk van start is gegaan.

VRAAG: Kan ik nog steeds mijn interesse in een bepaald nieuwbouwproject of woongebied kenbaar maken voordat de verkoop is gestart?

ANTWOORD: Uiteraard is het mogelijk om je gegevens bij ons achter te laten als je geïnteresseerd bent in toekomstige nieuwe vrije kavels. We informeren je hier echter niet eerder over dan nadat de nieuwe kavels zijn gepubliceerd op onder meer onze website en sociale media-kanalen (zie hieronder).

VRAAG: Hoe communiceren jullie dat een nieuwbouwproject of nieuwe vrije kavels in de verkoop gaan?

ANTWOORD: Alle nieuwe vrije kavels worden via de interactieve kavelkaart op onze website bekendgemaakt. Daarover berichten we op onze sociale media; Facebook, Instagram en LinkedIn. Ook op de nieuwspagina op onze website lees je als eerste over nieuwe kavels en projecten.

ANTWOORD: Nieuwbouwprojecten worden daarnaast via de verkopende makelaars en projectontwikkelaars onder de aandacht gebracht. En natuurlijk gebruiken we Funda als communicatiekanaal.

VRAAG: Wat gebeurt er als er meer interesse is voor nieuwe kavels dan er beschikbaar zijn?

ANTWOORD: In het algemeen wijzen wij kavels toe op volgorde van binnenkomst. Een andere werkwijze is het hanteren van een bepaalde periode (van bijvoorbeeld een week), waarin geïnteresseerden hun interesse voor een kavel kenbaar kunnen maken. Als er dan meerdere gegadigden voor één kavel blijken te zijn, kunnen we bijvoorbeeld kiezen voor toewijzing door middel van loting. Rondom de lancering van nieuwe vrije kavels hoor je wat op dat moment de specifieke procedure zal zijn.

Het Didam-arrest in het kort.

Het ‘Didam-arrest’ is uitgesproken door de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland, op 26 november 2021. Aanleiding daarvoor was ‘het gevecht’ om een bouwlocatie in het centrum van Didam.

De gemeente Montferland wilde het perceel verkopen aan een projectontwikkelaar die van plan was er een supermarkt te bouwen. Een andere vastgoedonderneming was ook geïnteresseerd in het perceel om er een supermarkt te exploiteren, maar werd door de gemeente gepasseerd. Deze vastgoedonderneming liet het er niet bij zitten en spande een kort geding aan tegen de gemeente. Zij werd uiteindelijk in het gelijk gesteld door de Hoge Raad.

De Hoge Raad oordeelde dat de gemeente is gebonden aan de zogenoemde ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’. Een van die beginselen is het gelijkheidsbeginsel. Op basis van dit beginsel had de gemeente potentiële gegadigden de kans moeten bieden om mee te dingen. Door dit te veronachtzamen, kon de gemeente geen koopovereenkomst sluiten met de projectontwikkelaar.

Nieuwe regels voor overheidsorganen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft niet alleen gevolgen voor de gemeente Montferland, maar ook voor alle andere overheidsorganen in Nederland. Zij dienen zich voortaan te houden aan de volgende regels:

Voor het aanbieden van (bouw)grond moet een overheidsorgaan “een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot (1) de beschikbaarheid van de onroerende zaak, (2) de selectieprocedure, (3) het tijdschema en (4) de toe te passen selectiecriteria”. Verder moet zij een koper selecteren op basis van “objectieve, toetsbare en redelijke criteria”.

Een uitzondering hierop is het geval dat bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. Wel moet in dat geval voorafgaand aan de verkoop het voornemen daartoe bekend worden gemaakt op een manier dat eenieder daar kennis van kan nemen.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad: https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/november/hoge-raad-overheid-gelijke-kansen-bieden-uitgifte-grond/

 

Ander nieuws.