Geplaatst op: 12 december 2022

Het Havenkwartier is volop in ontwikkeling en er worden veel nieuwe woningen gebouwd. Ook langs de Havenkade, de plek waar tot voor kort de pop-up shops stonden, worden volgend jaar nieuwe woningen gerealiseerd. Voordat het terrein kan worden bebouwd, moet het bouwrijp gemaakt worden. Deze werkzaamheden starten vandaag.

Wat gaan we doen?

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V.:

  • nieuwe hemelwaterafvoer aanleggen;
  • nieuwe riolering aanleggen;
  • de bestaande ondergrondse (vuil)containers verplaatsen om ruimte te maken voor nieuwe parkeerplaatsen.

Vóór de kerstvakantie wordt grond ontgraven en zand aangebracht. Vanaf begin maart wordt de riolering aangebracht. We verwachten dat deze werkzaamheden medio april 2023 afgerond zijn. Daarna zullen de bouwwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. Nadat de woningen gebouwd zijn, wordt het omliggende terrein verder aangekleed met groen, bomen, verlichting etc.

Tijdelijke maatregelen

Alleen op het moment dat het nieuwe riool gekoppeld moet worden aan de bestaande riolering, zal de aannemer de Rederssingel en Handelskade korte tijd moeten afsluiten. We zorgen dan voor een duidelijk aangegeven omleidingsroute, zodat de nabijgelegen woningen bereikbaar blijven. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd.

Vragen over de werkzaamheden?

Als je vragen hebt over de uit te voeren werkzaamheden kun je contact opnemen met Matthias Schipper, projectleider van Aannemersbedrijf Koen Meijer B.V. (tel 06 15 52 05 54) of Joost Hulsegge, toezichthouder namens het Projectbureau Blauwestad (tel 06 11 10 37 40).

Ander nieuws.