Geplaatst op: 4 februari 2022

Wie de afgelopen dagen door Blauwestad fietste of met de auto reed, heeft het wel gemerkt: het is druk op de wegen in Blauwestad. De komende weken zullen kipper-trailers af en aan rijden om een grote hoeveelheid grond te transporteren van Het Havenkwartier-Midden naar Het Riet-Noord.

Woonrijp maken nieuwe fase Het Havenkwartier

Het grondtransport, dat wordt uitgevoerd door aannemer Jelle Bijlsma, is de eerste stap in het woonrijp maken van Het Havenkwartier fase 8. Allereerst worden er nieuwe watergangen en beschoeiingen aangelegd. De grond die daarbij vrijkomt, wordt afgevoerd via de Hoofdstraat, de N967, Molenstreek en Kromme Elleboog naar Langeland, het meest noordelijke deel van woongebied Het Riet.

De exacte transportroute is te vinden in het bericht op de pagina Werk in uitvoering.

Verkeersmaatregelen

Om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid te waarborgen, zijn langs het hele traject verkeersborden geplaatst. Zo vragen we fietsers vanaf de overgang van Het Park naar Het Havenkwartier om tijdelijk gebruik te maken van de rijbaan. Het verkeersplan is in overleg met het Verkeersloket opgesteld. De aannemer zal de waarschuwingsborden en het verkeersplan elke dag controleren en de wegen tussentijds regelmatig schoonvegen.

Vragen over de werkzaamheden?

Als je vragen hebt over de uit te voeren werkzaamheden kun je contact opnemen met Sipke Koopmans, uitvoerder van Jelle Bijlsma BV (tel 06 43 72 53 41) of Joost Hulsegge, toezichthouder namens het Projectbureau Blauwestad (tel 06 11 10 37 40).

Ander nieuws.