Geplaatst op: 18 december 2023

Aannemer Jelle Bijlsma is het laatste halfjaar druk bezig geweest in Het Havenkwartier. Met de kerstvakantie voor de deur en nog een aantal maanden van werkzaamheden voor de boeg, is het tijd voor een update.

Het Havenkwartier wordt in fasen ontwikkeld

Het Havenkwartier bestaat uit een aantal fasen. Fase 1 is misschien wel het meest bekend; vanaf de A7 zie je de huizenrij met oud-Hollandse gevels al liggen. Het Arsenaal dat deze week wordt opgeleverd is fase 5 van het Havenkwartier.

Het bericht gaat verder na de tekening

Sinds augustus 2023 is aannemer Jelle Bijlsma druk aan het werk met de uitvoering van fase 6 en 7: het bouw- en woonrijp maken van het gebied ten noordoosten van het Arsenaal. Daar komt ook een extra jachthaven en de bestaande jachthaven wordt uitgebreid met een extra aanlegsteiger. In dit nieuwe gebied wordt nu de laatste hand gelegd aan twee extra bruggen die straks de Hoofdstraat verbinden met het Arsenaal: de Redersbrug en de Palmarbrug.

Wat is er al gebeurd?

Ondanks de natte weersomstandigheden van de laatste maanden is er al veel gebeurd. De damwand in de nieuwe haven is aangebracht en de aannemer is nu bezig met de voorbereidingen voor het metselwerk aan de voorzijde van de damwand. Verder is het riool aangelegd, inclusief de huis- en kolkaansluitingen. Ook kabels, leidingen en wegfundering zijn inmiddels aangelegd.

De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden wordt via een vaste transportroute afgevoerd naar Het Riet. Bewoners langs deze route zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.  Voor het aanbrengen van de damwanden zijn trillingsmeters geplaatst om het effect te monitoren. Uit deze monitoring en uit navraag bij de omwonenden is gebleken dat er geen noemenswaardige overlast is geweest. De grenswaarden zijn niet overschreden. De trillingsmeters zijn inmiddels weer verwijderd.

Kerstvakantie en nieuwjaar

Tijdens de kerstvakantie liggen de werkzaamheden van de aannemer even stil. In het nieuwe jaar wordt gestart met de bestrating en gaat het grondtransport weer verder. Ook zal dan de extra aanlegsteiger in de bestaande jachthaven worden gerealiseerd.

Ander nieuws.