Geplaatst op: 15 september 2023

De afgelopen maanden hebben we de ondieptes in de vaarroutes op het Oldambtmeer en in de woongebieden Het Riet en Het Havenkwartier verwijderd. Waar nodig hebben we ook de insteekhavens van de aangrenzende woningen op diepte gebracht.

Helaas blijken deze werkzaamheden niet overal naar behoren te zijn uitgevoerd. We gaan nu inventariseren op welke plekken er nog werk te doen is en de restwerkzaamheden inplannen. Zodra de planning bekend is, informeren we je hierover op deze nieuwspagina.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de uitdiepwerkzaamheden? Neem dan contact op met onze technisch manager Lennert Jocker via L.J.Jocker@provinciegroningen.nl.

Lees ook het eerdere nieuwsbericht over de uitdiepwerkzaamheden.

Ander nieuws.