Steigerdorp

Het steigerdorp is een nieuw initiatief in Blauwestad. Het bestaat uit containerunits die tijdelijk ruimte bieden aan ondernemers. De vormgeving van het dorp sluit mooi aan op natuurlijke omgeving van Het Havenkwartier. Gelegen tussen het gras verbindt een steigerpad de met hout beklede containerunits.

Artist impressie steigerdorp Blauwestad
Artist impressie steigerdorp Blauwestad

Steigerdorp Blauwestad biedt tijdelijke, voor maximaal 5 jaren, ruimte aan ondernemers in Blauwestad. Het concept wordt in twee fasen uitgevoerd en kan zo in de toekomst ruimte bieden aan meer ondernemers. Ondernemers die belangstelling hebben kunnen meer informatie opvragen bij projectbureau Blauwestad.

Deel deze pagina: