Blauwe Loper

De Blauwe Loper wordt een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Blauwestad en Winschoten.

Winschoten en Blauwestad liggen op een steenworp afstand van elkaar, maar voor fietsers en voetgangers is er nu geen directe verbinding tussen beide kernen. Op dit moment worden de beide kernen gescheiden door de A7, het Oldambtmeer en het Winschoterdiep.

Voor fietsers en voetgangers

De provincie Groningen, de gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad willen het centrum van Winschoten en Blauwestad met elkaar verbinden door een brug voor fietsers en voetgangers aan te leggen: de Blauwe Loper. Met deze verbinding moeten bewoners van Blauwestad gemakkelijker bij voorzieningen in Winschoten kunnen komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten zo sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad. De brug moet een opvallend uiterlijk krijgen. Voor de aanleg heeft de provincie 6,5 miljoen euro beschikbaar.

Verschillende alternatieven onderzocht

Er zijn er verschillende alternatieven voor de brug en de route naar het centrum van Winschoten onderzocht. Deze alternatieven zijn tijdens een inloopavond aan de inwoners van Winschoten en Blauwestad voorgelegd. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties van de bewoners hebben Provinciale Staten en de gemeenteraad van Oldambt eind 2014 positief besloten over het voorkeursalternatief. 

Waar moet de Blauwe Loper komen te liggen?

Het voorkeursalternatief gaat uit van een brug tussen het Havenkwartier in Blauwestad en de Hoorntjesweg in Winschoten. Het brugdeel over het Winschoterdiep is beweegbaar. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute via de Hoorntjesweg, Ludensweg en de Van Speykstraat richting het centrum. Verder wordt rekening gehouden met een aansluiting op het Stadspark. De vormgeving van de helling bij de Hoorntjesweg wordt in de vervolgfase verder uitgewerkt.

 

voorkeursalternatief Blauwe loper

Planning

De planning die we momenteel voor de bouw hebben gemaakt:

  • voorjaar/zomer 2017: Opstellen technisch Programma van Eisen en het contract voor de aannemer. Hierin staan de spelregels waaraan de aannemer en de eisen waaraan de brug dient te voldoen. Daarnaast zijn er beheersafspraken gemaakt met de betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Oldambt, Rijkwaterstaat, waterschap, Groninger Landschap.
  • najaar 2017: Aanbesteding (welke aannemer gaat aan de slag met het maken van het ontwerp en de bouw van de brug?).
  • voorjaar 2018: Start voorbereiding Uitwerken van het ontwerp door geselecteerde aannemer, tekening en berekening.
  • voorjaar 2019: Start bouw van de Blauwe Loper.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Betsema,  m.l.betsema@provinciegroningen.nl telefoonnummer 050-3164036.

Deel deze pagina: