Het ontwerp

Blauwe Loper

De Blauwe Loper is een fiets- en voetgangersverbinding tussen Winschoten en Blauwestad met de volgende kenmerken:

- minimaal 3,5m breed + 800 m lang

- de brug bestaat eigenlijk uit vier bruggen

- duurzaam icoon

- herkenningspunt voor Blauwestad

- ontwerp past bij Blauwestad

- onderhoudsvriendelijk

Het ontwerp van de Blauwe loper voegt een bijzonder object toe aan het landschap van de Blauwe stad en Winschoten en vormt een bijzonder en iconografisch beeld, een lange lijn met 2 punten: meer dan een uitroepteken!

Het ontwerp

Hieronder vindt u een aantal afbeeldingen van het ontwerp van de Blauwe Loper.

Klik op de afbeeldingen voor een groter formaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De Lijn

De blauwe loper is een lijn, een lange verheven route, opgespannen tussen de nu nog lege parkdelen van de Blauwe stad en de uitlopers van Winschoten. Die lijn is constant over de volle lengte met een houten dek als een uitgestrekte boardwalk over het land, het water en de kruisende A7 en het Winschoterdiep.

De Lijn kan over het grootste deel van het traject continu worden uitgevoerd met een basismaat van 7,5 meter HOH tussen de ondersteuningen. Die ondersteuningen onder de loper zijn sierlijk en lichtvoetig. Door de kruisvormige ondersteuningen ontstaat een mooi luchtig en transparant beeld onder de loper met een minimale touch met het landschap.

Aan het Oostereinde of Noordereinde zal de brug een trapverbinding hebben zodat men vanaf daar ook met de fiets toegang heeft.

Houten spanten

Voor de overspanning van de A7 & Winschoterdiep is een aanvullende constructie op de basis noodzakelijk. Een constructie die sterk genoeg is om een overspanning van ca 42 meter te kunnen maken en een constructie die het mogelijk maakt dat een deel van de loper omhoog kan scharnieren, om schepen op het Winschoterdiep te laten passeren.

De spant constructie over de A7 is daarbij een min of meer klassiek spant met kloeke buitenrand en daarbinnen een diagonale invulling. Het hout zal met een vergrijzende kleur passen in het land maar door vorm en formaat daar letterlijk boven uit stijgen.

Duurzaam

De ambitie met betrekking tot duurzaamheid is groot. Om die reden is gekozen voor een vrijwel volledig houten constructie. Het hout komt daarbij uit FSC beheerde bossen in Afrika en wordt gebouwd door de grootste houtbouwer in Nederland. Met de daar aanwezige expertise kan de brug voldoen aan de gevraagde eisen, waaronder een extreem lage MKI score (duurzaamheidsmeting). Door het hout ontstaat ook het iconische beeld. De spanten met vlechtwerk vormen een mooie combinatie met de gekruiste ondersteuningen en de noodzakelijke remmingwerken in het kanaal. Zo ontstaat een mooi samenhangend totaalbeeld dat hangen blijft op het netvlies van de passanten. Blauwestad heeft er een landmark bij!

Gegevens van de aannemer

Aannemer: Combinatie Strukton Civiel Noord & Oost & Oosterhof Holman Beton-en waterbouw BV Harlingen

Ontwerp: Nol Molenaar Glimmen

Houtconstructie: Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V. Kampen

Beweegbaar brugdeel: Machinefabriek Rusthoven Groningen

Deel deze pagina: