Planning

De planning die we momenteel voor de bouw hebben gemaakt:

  • voorjaar/zomer 2017: Opstellen technisch Programma van Eisen en het contract voor de aannemer. Hierin staan de spelregels waaraan de aannemer en de eisen waaraan de brug dient te voldoen. Daarnaast zijn er beheersafspraken gemaakt met de betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Oldambt, Rijkwaterstaat, waterschap, Groninger Landschap.
  • najaar 2017: Aanbesteding (welke aannemer gaat aan de slag met het maken van het ontwerp en de bouw van de brug?).
  • voorjaar 2018: Start voorbereiding Uitwerken van het ontwerp door geselecteerde aannemer, tekening en berekening.
  • 2e helft 2019: Start bouw van de Blauwe Loper.  

Deel deze pagina: