Veel gestelde vragen

Vraag Antwoord
Is de brug toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel, scootmobiel of rollator? Ja, de Blauwe Loper is voor rolstoelgebruikers (minder validen) toegankelijk vergelijkbaar met De Rode Loper Stadskanaal. M.u.v. de trap bij het Noordereinde.
Hoe steil wordt de brug? De Blauwe Loper heeft een maximaal hellingspercentage van 2,5 procent.
Hoe breed wordt de brug? De brug is tussen de leuningen 3,5 meter breed.
Kan een ambulance op de Blauwe Loper komen in geval van calamiteiten? Hulpdiensten kunnen in geval van calamiteiten over de Blauwe Loper rijden. De brug maakt echter geen onderdeel uit van een aanrij- of calamiteitenroute.
Wordt de brug sneeuw- en ijsvrij gehouden? Ja, de gemeente zorgt er onder normale omstandigheden voor dat de brug sneeuw- en ijsvrij blijft.
Wordt de brug ook verlicht? Zo ja, hoe? De brug wordt voorzien van led-verlichting in de leuning.
Wordt de brug ook aangelicht? Waarschijnlijk niet, omdat het beleid erop gericht is om zo min mogelijk licht uit te stralen naar de omgeving.
Waar komen de oprit en de afrit van de brug precies te liggen? De Blauwe Loper komt te liggen tussen de Hoorntjesweg in Winschoten en de Bovist in Blauwestad.
In hoeverre is de brug duurzaam? De brug bestaat voor een groot deel uit hout. Hout is een duurzaam materiaal. Het hout dat wordt gebruikt voor de bouw van de Blauwe Loper wordt onder certificaat (FSC) gekapt en gezaagd. Door constructieve en technische toepassingen heeft de combinatie (aannemers) aangegeven een lange levensduur te behalen. Dit wordt verder onderzocht en uitgewerkt in de bouwteam fase.
In hoeverre is de brug "iconisch" of een "landmark" te noemen? Met een lengte van 800 meter is de brug de langste fiets- en voetgangersbrug van Europa.
Wordt de brug vernoemd naar burgemeester Pieter Smit? Het projectteam neemt deze wens mee in de bouwteamfase van het project.
Waarom kon de inwoner niet kiezen uit meerdere ontwerpen? Dat was aanbestedingstechnisch niet mogelijk. Het ontwerp van de inschrijver met de hoogte score is voorgelegd aan de inwoners. Hieraan werd door beide besturen (gemeente & provincie) een Go or No Go besluit gekoppeld.
Is het ontwerp technisch gezien wel realistisch? Ja, het ontwerp is technisch gezien te realiseren. Tijdens de presentatie binnen de aanbestedingsprocedure heeft de inschrijver met voorbeelden en ervaring laten zien te kunnen voldoen aan de vooraf gestelde eisen. In de bouwteamfase zal dit verder worden uitgewerkt.
Kan het ontwerp wel gebouwd worden voor de aanneemsom? Ja, de aannemer heeft een taakstellend budget gekregen waarvoor de Blauwe Loper gerealiseerd moet worden.
Sluit de brug aan op bestaande fietspaden? Ja, de Blauwe Loper sluit op een aantal bestaande fietspaden aan, onder andere bij de Hoorntjesweg, het Stadspark en de Bovist.
De brug is te laag om onderdoor te varen met een zeilboot met staande mast. Waarom heeft de brug geen ophaalgedeelte? De Blauwe Loper krijgt geen beweegbaar gedeelte boven het Oldambtmeer. Dit is vastgelegd tijdens de verkenningsfase en besluitvorming door Provinciale Staten. Meer informatie over de besluitvorming kunt vinden op: https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/wonen-en-welzijn/blauwestad/blauwe-loper/.
Wat is de doorvaarhoogte Oldambtmeer? De doorvaarthoogte op het Oldambtmeer is 3,75 meter.
Komt er een op/afrit aan het Oostereinde/Noordereinde? Ja, er komt op deze locatie een brede trap met fietsgoot.
Wie is er verantwoordelijk voor (de kosten van) het onderhoud? Gemeente Oldambt is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.
Hoeveel overlast ondervinden omwonenden van de bouw van de brug? Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Daarom nemen we samen met de direct aanwonenden het ontwerp door en kijken we samen hoe we eventuele overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.
Hoe worden omwonenden verder geïnformeerd? Omwonenden worden op verschillende manieren geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden, namelijk door middel van keukentafelgesprekken met de omgevingsmanager, (nieuws)brieven, en inloopavonden.

Daarnaast is alle actuele informatie over de Blauwe Loper te vinden op www.blauwestad.nl.
Wordt de brug ook beveiligd tegen "springers"? Nee, de brug wordt voorzien van een leuning. Boven de A7 moet deze voldoen aan de eisen van RWS. Er worden geen aanvullende voorzieningen getroffen.
Hoe wordt voorkomen dat de brug gebruikt wordt door bromfietsen en scooters? Aan beide zijden van de brug wordt middels verkeersborden aangegeven welk gebruik is toegestaan. Omwille van de hulpverlening kunnen we de brug niet fysiek afsluiten/beperken. Handhaving zal ook een belangrijk instrument zijn om ongewenst gebruik te voorkomen/bepreken. Indien noodzakelijk zal de gemeente hierop proportioneel acteren.
Komen er ook uitkijkpunten/verbredingen op de brug? Er wordt geen uitkijkpunt of verbreding gebouwd op de brug. Wel komen er social sofa’s op de beide uitkijkpunten in het Stadspark en Blauwestad.
Hoe wordt de brug beveiligd tegen bijvoorbeeld vandalisme? De Blauwe Loper wordt voorzien van energiezuinige verlichting, zodat de brug ook in het donker goed zichtbaar is. Camera's houden het beweegbare deel van de brug in de gaten. De Blauwe Loper dient voldoende bestand te zijn tegen vandalisme. Dit zal nog in de bouwteamfase worden uitgewerkt.
Komen de aannemers/bouwbedrijven uit de provincie? De bedrijven in de aannemerscombinatie hebben beide een vestiging in de provincie Groningen. De beoogde leverancier van het hout komt uit Kampen en de staal en machinebouwen komt uit de stad Groningen.
Zal het wegdek van de Hoorntjesweg in de toekomst worden gewijzigd? De Hoorntjesweg is geen onderdeel van het project de Blauwe Loper en daarom zal er in ieder geval vanuit het project geen wijzigingen aan deze weg plaatsvinden.
Wel is het mogelijk dat de gemeente Oldambt de Hoorntjesweg meeneemt in toekomstplannen rondom het opwaarderen van het Stadspark.
De gemeente onderzoekt momenteel of de fietsroute in het Stadspark opgewaardeerd kan worden.
Kunnen de bochten bij de aanlanding zuid in een grotere bochtstraal uitgevoerd worden? De bochtstralen aan de zuidkant zijn uitvoerig met belanghebbenden besproken en worden ingericht conform de richtlijnen van het CROW fietsontwerp.
De bocht aan de zuidkant richting Hoorntjesweg wordt uitgevoerd met een straal van 25 meter en is zeer geschikt voor een snelheid van 20km/h en max. 40km/h.
Er zullen daarom geen wijzigingen meer plaatsvinden van de bochtstralen aan de zuidkant.
Is het aan te bevelen om de leuninghoogte 1.30m te maken? De leuning voldoet aan het bouwbesluit met een hoogte van minimaal 1 meter hoog. Echter, het ontwerpbeleid van de provincie Groningen geeft een hoogte aan van 1.10m.
De breedte van de leuning wordt 19 centimeter en vergroot het gevoel van veiligheid. De leuninghoogte zal niet aangepast worden
Waarom is de opgang Noordereinde niet geschikt voor scootmobielen? Om de hellingsbaan geschikt te maken voor scootmobielen moet deze hetzelfde hellingspercentage hebben als de brug, dit vraagt veel ruimte plus een forse financiële inspanning en is daarom niet realiseerbaar.
Komt er een scheiding op de brug voor fietsers en voetgangers? Vanwege de breedte van de Blauwe Loper hebben we gekozen voor een gezamenlijk gebruik (shared space) van fietsers en voetgangers.
Kunnen we tijdens de bouw overlast verwachten van heien of het trillen van damwanden? Het is mogelijk dat men overlast kan ervaren van de bouw, om dit te monitoren worden bij de woningen nulmetingen uitgevoerd en trillingsmeters geplaatst.
Komt er verlichting in het Stadspark? Op de hoofdroute tussen de Blauwe Loper en de Hoorntjesweg komt verlichting, maar op de aftakking richting het Stadspark niet omdat het Stadspark zelf ook geen verlichting heeft.

Waar kan ik terecht met vragen over de Blauwe Loper?

Staat uw vraag niet bij de veel gestelde vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Betsema,  m.l.betsema@provinciegroningen.nl telefoonnummer 050-3164036.

Deel deze pagina: