Veel gestelde vragen

Kenmerken
Hoe steil wordt de brug? De Blauwe Loper heeft een maximaal hellingspercentage van 2,5 procent.
Hoe breed wordt de brug? De brug is tussen de leuningen 3,5 meter breed.
Wat is de doorvaarthoogte op het Oldambtmeer? De doorvaarthoogte op het Oldambtmeer is 3,75 meter.
Hoe gaat de brug straks heten? Als de Blauwe Loper klaar is voor gebruik, wordt de brug omgedoopt tot Pieter Smitbrug. De brug wordt daarmee vernoemd naar de in april 2018 overleden burgemeester van de gemeente Oldambt.
Wordt de brug ook beveiligd tegen “springers”? Nee, er worden geen aanvullende maatregelen getroffen. De brug krijgt wel een leuning. Boven de A7 moet deze voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat.
Hoe hoog worden de leuningen van de brug? De leuningen van de brug worden 1,10 meter hoog. Hiermee voldoen ze aan het bouwbesluit, waarin staat dat de leuningen minimaal 1 meter hoog moeten zijn. De breedte van de leuningen wordt 19 centimeter en vergroten het gevoel van veiligheid.
Komen er ook uitkijkpunten/verbredingen op de brug? Nee, er komen geen uitkijkpunten of verbredingen op de brug zelf. Aan beide uiteinden van de brug komen rust- of uitkijkplaatsen die worden voorzien van een social sofa.
Komt er een scheiding op de brug voor fietsers en voetgangers? Nee, vanwege de beperkte breedte van de brug hebben we gekozen voor het gezamenlijk gebruik (shared space) van de brug door fietsers en voetgangers.
Ontwerp
Waarom kon de inwoner niet kiezen uit meerdere ontwerpen? Dat was aanbestedingstechnisch niet mogelijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om het ontwerp van de inschrijver met de hoogste score op basis van het programma van eisen voor te leggen aan de inwoners. Dit is gedaan tijdens een inloopavond op 11 april 2018. Het ontwerp is toen positief ontvangen. De besturen van de gemeente en de provincie hebben daar een go/no go-moment aan gekoppeld.
Waarom heeft de brug geen ophaalgedeelte boven het Oldambtmeer? De Blauwe Loper krijgt geen beweegbaar gedeelte boven het Oldambtmeer. Dit is vastgelegd tijdens de verkenningsfase en de besluitvorming door Provinciale Staten.
Toegankelijkheid
Is de brug toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel, scootmobiel of rollator? Ja, de Blauwe Loper is toegankelijk voor mindervaliden, met uitzondering van de trap bij het Noordereinde.
Waarom is de opgang bij het Noordereinde niet geschikt voor scootmobielen? Om de hellingsbaan geschikt te maken voor scootmobielen, moet deze hetzelfde hellingspercentage hebben als de brug zelf. Omdat dit erg veel ruimte én een forse financiële inspanning vraagt, is dit niet realiseerbaar.
Kunnen er hulpdiensten op de Blauwe Loper komen in geval van calamiteiten? Ja, hulpdiensten kunnen in het geval van een calamiteit over de Blauwe Loper rijden. De brug maakt echter geen onderdeel uit van een aanrij- of calamiteitenroute.
Hoe wordt voorkomen dat de brug gebruikt wordt door bromfietsen en scooters? Dit wordt door middel van verkeersborden aangegeven. Ook is handhaving een belangrijk instrument om ongewenst gebruik te voorkomen/bepreken. Vanwege de toegankelijkheid voor hulpdiensten kunnen we de brug niet fysiek afsluiten voor bromfietsen en scooters.
Lokatie en omgeving
Waar komen de op- en afrit van de brug precies te liggen? De Blauwe Loper komt te liggen tussen de Hoorntjesweg in Winschoten en de Bovist in Blauwestad.
Komt er een op-/afrit aan het Oostereinde/Noordereinde? Ja, er komt op deze locatie een brede trap met een fietsgoot.
Sluit de brug aan op bestaande fietspaden? Ja, de Blauwe Loper sluit aan op een aantal bestaande fietspaden, onder andere bij de Hoorntjesweg, het Stadspark en de Bovist.
Wordt het wegdek van de Hoorntjesweg in de toekomst nog gewijzigd? De Hoorntjesweg is geen onderdeel van het project, dus vanuit het project rondom de Blauwe Loper worden er geen wijzigingen aan de Hoorntjesweg aangebracht. Wel onderzoekt de gemeente de opwaardering van een route door het Stadspark. Deze route heeft voor de gemeente een aanzienlijke meerwaarde in de beleving en als toegang tot de Blauwe Loper.
Kunnen de bochten bij de aanlanding zuid in een grotere bochtstraal uitgevoerd worden? De bochtstralen aan de zuidkant zijn uitvoerig met belanghebbenden besproken en worden ingericht conform de richtlijnen van het CROW-fietsontwerp. De bocht aan de zuidkant richting de Hoorntjesweg wordt uitgevoerd met een straal van 25 meter. De bocht is daarmee geschikt voor een snelheid tussen de 20 en de 40 kilometer per uur. Er komen daarom geen wijzigingen meer in de bochtstralen aan de zuidkant van de brug.
Duurzaamheid en levensduur
In hoeverre is de brug duurzaam? De brug bestaat voor een groot deel uit hout. Hout is een duurzaam materiaal. Het hout dat wordt gebruikt voor de bouw van de Blauwe Loper wordt onder certificaat (FSC) gekapt en gezaagd.
Hoe wordt de brug beveiligd tegen vandalisme? De Blauwe Loper wordt voorzien van (energiezuinige) verlichting, zodat de brug ook in het donker goed zichtbaar is. Camera's houden het beweegbare deel van de brug in de gaten.
Onderhoud
Wordt de brug sneeuw- en ijsvrij gehouden? Ja, de gemeente Oldambt zorgt ervoor dat de brug onder normale winterse omstandigheden sneeuw- en ijsvrij blijft.
Wie is er verantwoordelijk voor (de kosten van) het onderhoud aan de brug? Gemeente Oldambt is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug.
Verlichting
Wordt de brug ook verlicht? En zo ja, hoe? De brug wordt voorzien van energiezuinige ledverlichting in de leuning.
Wordt de brug ook aangelicht? - Op dit moment zijn er geen plannen om de brug aan te lichten. Dit heeft te maken met het extra energieverbruik van deze verlichting, de kosten voor de aanleg ervan de kosten voor het onderhoud, de aanzienlijke lengte van de brug en het feit dat de brug over de A7 en een natuurgebied loopt. - Waarschijnlijk niet, omdat het beleid erop gericht is om zo min mogelijk licht uit te stralen naar de omgeving.
Komt er verlichting in het Stadspark? Op de hoofdroute tussen de Blauwe Loper en de Hoorntjesweg komt wel verlichting. Het eventueel verlichten van de aftakking richting het Stadspark is onderdeel van het onderzoek van de gemeente naar het opwaarderen van een route door het Stadspark.
Bouwwerkzaamheden
Hoeveel overlast hebben omwonenden van de bouw van de brug? Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Daarom betrekken we de direct omwonenden bij de bouw van de brug door te kijken hoe we de eventuele overlast zoveel mogelijk kunnen beperken.
Hoe worden omwonenden geïnformeerd over de voortgang van de bouw? Omwonenden worden op verschillende manieren geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden, namelijk door middel van keukentafelgesprekken met de omgevingsmanager, (nieuws)brieven en inloopavonden. Daarnaast is alle actuele informatie over de Blauwe Loper te vinden op www.blauwestad.nl.
Komen de aannemers/bouwbedrijven uit de provincie? De bedrijven in de aannemerscombinatie hebben een vestiging in de provincie Groningen. De beoogde leverancier van het hout komt uit Kampen en de staal- en machinebouwer komt uit de stad Groningen.
Kunnen we tijdens de bouw van de brug overlast verwachten van heiwerkzaamheden of het trillen van de damwanden? De overlast voor omwonenden en de mogelijke trillingen die door de bouwwerkzaamheden worden veroorzaakt, vallen in het ontwerp van de brug binnen de normen. Om de mate van overlast te monitoren, plaatst de aannemer trilling meters. Ze kunnen de werkmethode aanpassen als dat nodig is.

Waar kan ik terecht met vragen over de Blauwe Loper?

Staat uw vraag niet bij de veel gestelde vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Betsema:

m.l.betsema@provinciegroningen.nl telefoonnummer 050-3164036.

Aanmelden nieuwsbrief Blauwe Loper

Deel deze pagina: