Informatiemarkt Blauwestad

| Redersplein 2, Blauwestad

Het projectbureau Blauwestad houdt donderdag 13 november 2014 een informatiemarkt voor de bewoners uit Blauwestad en omliggende dorpen. Het is een informele inloopavond waar conceptplannen voor de toekomst worden toegelicht. Ook kunnen bewoners ideeën aandragen voor de inrichting van het landschap.  Aan het eind van het jaar hoopt het projectbureau de nieuwe plannen formeel te presenteren.

Aangepaste koers

De afgelopen jaren heeft Blauwestad zich vooral gericht op het trekken van bezoekers en het verbeteren van de (toeristische) infrastructuur. Nu dat de woningmarkt aantrekt, is de tijd rijp voor een aangepaste koers. Evenementen spelen nog steeds een belangrijke rol, maar het accent komt de komende jaren meer te liggen op nieuwe woonconcepten en toeristisch vastgoed.  Dit betekent een accentverschuiving in visie en uitvoering op het gebied van:

  • Landschapsinrichting
  • Vastgoedontwikkeling
  • Infra- en waterwerken

De eerste twee onderwerpen hebben vooral betrekking op de (her)ontwikkeling van Het Havenkwartier. Onderzocht wordt of andersoortige woningen hier een plek kunnen krijgen, waaronder recreatie- of waterwoningen en nieuwe woon- en werkconcepten. Met betrekking tot het landschap wil het projectbureau af van het imago van een onaffe woonwijk. Aandachtspunten zijn de entree vanaf de A7, de Hoofdstraat en de doorgaande (recreatieve) routes. De infra- en waterwerken gaan over Blauwestad in het geheel.

Via een rondgang langs diverse stands krijgt de bezoeker een globale indruk van de plannen. De bezoeker kan in gesprek gaan, vragen stellen en ook is er gelegenheid om eigen plannen en ideeën kenbaar te maken.

De inloopavond vindt plaats in het projectbureau Blauwestad aan het Redersplein 2 in Blauwestad. Het begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.  Wethouder Ricky van den Aker van de gemeente Oldambt en gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen zullen ook gebruik maken van de inloopmogelijkheid. U kunt zich aanmelden via  het e-mailadres info@blauwestad.nl.

Deel deze pagina: