Visdag voor de jeugd

| Evenemententerrein Blauwestad - nabij de Wilgenborg

Op zaterdag 15 juni wordt in Blauwestad een gratis visdag georganiseerd voor kinderen uit Blauwestad, jonger dan 14 jaar.

Het verzamelpunt is bij de Wilgenborg, Blauwestad.

VISLES

Om 10:00 uur starten we met een visles, gegeven door een vismeester van Sportvisserij Groningen Drenthe. Aan bod komen vragen als: Welke vissen leven er in het Oldambtmeer? Hoe groot en hoe oud worden ze? Wat eten ze ? Hoe ademt een vis onder water? En heel belangrijk: Wat zijn de regels, die gelden voor een sportvisser?

VISSEN

Na de visles gaan we rond 11:00 uur naar de waterkant waar twee vismeesters de deelnemende kinderen voorzien van hengels en aas. Vervolgens kan er een uur gevist worden langs de prachtige oever van het Oldambtmeer.

Tijdens het vissen zijn de vismeesters steeds beschikbaar om te assisteren en te adviseren. De gevangen vis wordt door hen gemeten. De vanger van de grootste vis ontvangt een prijs. Verder ontvangt iedere deelnemer een gratis jeug-vispas voor één jaar.

GEEF JE SNEL OP

Via secretariaatbbb@gmail.com onder vermelding van je naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnummer en email adres. Laat ons ook even weten of één of beide ouders meekomen. Ze zijn van harte welkom!

Wees er bijtijds bij! Het maximum aantal deelnemers is 20. Er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Dus woon jij in (of nabij) Blauwestad, geef je dan op.

 

Voor koffie/thee/limonade en een versnapering wordt gezorgd.

     

Deel deze pagina: