Vissen

Sportvissers zijn in Blauwestad van harte welkom. De mogelijkheden zijn legio, maar niet onbeperkt. Vandaar dat Hengelsportfederatie Groningen Drenthe een brochure heeft uitgebracht met informatie over wat wel en niet mag.

Het Oldambtmeer en de watergangen in Blauwestad zijn aantrekkelijke viswateren die sportvissers uit de regio en ver daarbuiten weten te waarderen. Niet alleen vanwege de spreekwoordelijke rust en ruimte, maar ook door de aantrekkelijke visstand met ondermeer forse blankvoorn en snoek.

Sportvissers zijn in Blauwestad van harte welkom. De mogelijkheden zijn legio, maar niet onbeperkt. Het reglement dat geldt voor het vissen op het Oldambtmeer, de watergangen in Blauwestad, het Blauwediep (vaarverbinding Winschoterdiep, de Blauwe Passage) en het Reiderdiep, kunt u vinden op blauwestad.nl en de website van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe vissen.nl

Neem als u gaat vissen altijd uw VISpas mee.

 

Reglement

Voor het vissen op het Oldambtmeer, de watergangen in Blauwestad, het Blauwediep (vaarverbinding Winschoterdiep, de Blauwe Passage) en het Reiderdiep gelden de volgende aanvullende regels:

1. Het gebruik van lokvoer dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 

2. Het is verboden:

2.1 zich met auto's, motoren, bromfietsen of andere vervoermiddelen op oevergronden, onderhoudspaden en dijken te begeven. Gemotoriseerd verkeer is op de fietspaden niet toegestaan; 

2.2 om te vissen vanaf beweegbare bruggen en voor de doorvaartopeningen van vaste bruggen of op andere wijze de scheepvaart te belemmeren; 

2.3 te vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst (de NachtVISpas is niet geldig in Blauwestad); 

2.4 binnen de bewoonde gebieden aan te leggen of stil te liggen; 

2.5 in de directe nabijheid van woningen of bouwkavels te vissen en op plekken waar de privacy van bewoners kan worden verstoord. 

3. Sportvisserij is uitsluitend toegestaan op oevers aangegeven op de plattegrond. 

4. Vissen vanuit een boot is toegestaan mits de overige scheepvaart niet wordt belemmerd en men zich strikt houdt aan de overige regels met betrekking tot de vaarrecreatie. 

5. Alle gevangen vis dient in hetzelfde water te worden teruggezet. Uitzet van elders gevangen of aangeschafte vis is strikt verboden. 

6. Parkeren is alleen toegestaan op parkeerplaatsen of direct naast de weg. Dus niet met de auto naar de waterkant rijden en aan het water parkeren! 

Vislocaties Blauwestad

WAAR MAG U VISSEN?

Op de kaart (zie download in rechter kolom) is met een donkerblauwe lijn aangegeven op welke oevers u kunt vissen. Op de oevers gemarkeerd met een stippellijn mag u alleen vissen zolang het gebied braak ligt. Zijn er bouwactiviteiten of is de locatie inmiddels bebouwd, dan is vissen niet meer toegestaan.

 

Trailerhelling Finsterwolde Hier kunt u gratis uw visbootje in het water laten. Let op: parkeer uw auto met trailer zodanig, dat andere gebruikers een ruime draaicirkel houden. Parkeer daarom in de berm langs het pad, daar staat u niemand in de weg.

Pier Oostwold Hier bevindt zich een vissteiger voor mindervaliden. Deze steiger loopt tientallen meters het meer in. Een speciale P-plaats is aanwezig.

Kop Clingeweg Hier vindt u naast het fietspad eveneens een mindervaliden vissteiger.

Brug Kanaaljuffer Zuiderringdijk Parkeren bij de brug is niet toegestaan. Gebruik de parkeerplaats nabij de brug.

Groenelaan De steigers aan de oever achter de Groenelaan zijn privé-eigendom. Vissen is hier dus niet toegestaan.

‘De Meerkant’ school Oostwold Achter de school is ruime parkeergelegenheid.

Steiger bocht Bovist Het Park Het is niet toegestaan voor de ingang van de steiger te parkeren. De ingang moet op last van de brandweer worden vrijgehouden. Parkeren is mogelijk in de berm op enige afstand van de ingang.

Deel deze pagina: