Vissen in Blauwestad.

Sportvissers zijn in Blauwestad van harte welkom. Het Oldambtmeer en de omliggende watergangen zijn aantrekkelijke viswateren die sportvissers uit de regio en ver daarbuiten weten te waarderen.

Niet alleen vanwege de spreekwoordelijke rust en ruimte, maar ook door de aantrekkelijke visstand. Zo vind je hier onder meer forse blankvoorn en snoek. De mogelijkheden zijn legio, maar niet onbeperkt.

Hou je aan het visreglement

Het visreglement vind je op de website van Sportvisserij Groningen Drenthe. Voor het vissen op het Oldambtmeer, de watergangen in Blauwestad, het Blauwediep en het Reiderdiep gelden een aantal aanvullende regels. Deze vind je hieronder.

Neem altijd je VISpas mee als je gaat vissen.

Waar mag je vissen?

Op de website van VISplanner ontdek je waar je precies mag vissen. Zijn er bouwactiviteiten of is de locatie inmiddels bebouwd, dan is vissen niet meer toegestaan. Voor de algemene regelgeving verwijzen wij je naar Sportvisserij Groningen Drenthe.

Trailerhelling Finsterwolde
Hier kan je je visbootje gratis in het water laten. Let op: parkeer je auto met trailer zodanig dat andere gebruikers een ruime draaicirkel behouden. Parkeer daarom in de berm langs het pad, daar sta je niemand in de weg.

LET OP: in de woongebieden mag niet worden gevist.

Pier Oostwold
Hier vind je een vissteiger voor mindervaliden. Deze steiger loopt tientallen meters het meer in. Een speciale P-plaats is aanwezig.

Kop Clingeweg
Ook hier vind je naast het fietspad een vissteiger voor mindervaliden.

Brug Kanaaljuffer Zuiderringdijk
Parkeren bij de brug is niet toegestaan. Gebruik de parkeerplaats vlakbij de brug.

Groenelaan
De steigers aan de oever achter de Groenelaan zijn privé-eigendom. Vissen is hier dus niet toegestaan.

‘De Meerkant’ school Oostwold
Achter de school is volop parkeergelegenheid.

Steiger bocht Bovist Het Park
Het is niet toegestaan voor de ingang van de steiger te parkeren. De ingang moet op last van de brandweer worden vrijgehouden. Parkeren is mogelijk in de berm op enige afstand van de ingang.

Kijk ook op Sportvisbrigade.nl voor tips over vissen op het Oldambtmeer.

Reglement.

Voor het vissen op het Oldambtmeer, de watergangen in Blauwestad, het Blauwediep (vaarverbinding Winschoterdiep, de Blauwe Passage) en het Reiderdiep gelden de volgende aanvullende regels:

 1. Het gebruik van lokvoer dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
 2. Het is verboden:
  • zich met auto’s, motoren, bromfietsen of andere vervoermiddelen op oevergronden, onderhoudspaden en dijken te begeven. Gemotoriseerd verkeer is op de fietspaden niet toegestaan;
  • om te vissen vanaf beweegbare bruggen en voor de doorvaartopeningen van vaste bruggen of op andere wijze de scheepvaart te belemmeren;
  • te vissen tussen 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst (de NachtVISpas is niet geldig in Blauwestad);
  • binnen de bewoonde gebieden aan te leggen of stil te liggen;
  • in de directe nabijheid van woningen of bouwkavels te vissen en op plekken waar de privacy van bewoners kan worden verstoord.
 3. Sportvisserij is uitsluitend toegestaan op oevers aangegeven op de plattegrond.
 4. Vissen vanuit een boot is toegestaan mits de overige scheepvaart niet wordt belemmerd en men zich strikt houdt aan de overige regels met betrekking tot de vaarrecreatie.
 5. Alle gevangen vis dient in hetzelfde water te worden teruggezet. Uitzet van elders gevangen of aangeschafte vis is strikt verboden.
 6. Parkeren is alleen toegestaan op parkeerplaatsen of direct naast de weg. Rijd dus niet met de auto naar de waterkant om direct aan het water te parkeren.