Deze website is nog niet getoetst op toegankelijkheid. Er is nog geen datum gepland waarop de toetsing plaats zal vinden, maar we streven ernaar om dit zo snel mogelijk te doen. Het toegankelijk maken van deze website maakt onderdeel uit van een groter project waarin we ruim 40 websites toegankelijk maken. Voor al deze websites hebben we een generieke toegankelijkheidsverklaring opgesteld. We doen een beroep op een onevenredige last en streven ernaar om uiterlijk 23 september 2021 alle websites toegankelijk te hebben gemaakt.

 

Hieronder ziet u een samenvatting van de generieke toegankelijkheidsverklaring die ook te vinden is in het Register van toegankelijkheidsverklaringen:

 

Het toegankelijkheidslabel van themawebsites provincie Groningen. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.