Downloads

Beeldkwaliteitsplan

Voor elk woongebied bestaat een beeldkwaliteitsplan dat richtinggevend is voor de woonomgeving en uitstraling van de woningen. Als u een kavel koopt, heeft u binnen de sfeer van het woongebied de vrijheid om uw woning te ontwerpen en te bouwen.

Het beeldkwaliteitsplan is per woongebied te vinden op Woongebieden.

Kavelpaspoort

Iedere vrije kavel heeft een zogenaamd kavelpaspoort. Daarin staan de belangrijkste kenmerken van de kavel en de woning vermeld, zoals de afmetingen, de ligging en een aantal bouwregels. U kunt zo bepalen of deze plek u voldoende mogelijkheden biedt om uw eigen woonwensen en woning te realiseren. Wij leveren maatwerk, u kunt daarom altijd contact met ons opnemen voor het meest recente paspoort.

Kavelkaart

Blauwestad bestaat uit meerdere woongebieden. Elk woongebied heeft een kavelkaart (A4), waarin de verkaveling wordt weergegeven. De kavelkaart geeft ook het huidige aanbod weer, met vermelding van het adres, het kavelnummer, de oppervlakte en koopsom v.o.n. van de betreffende kavel. Op deze manier krijgt u een goed overzicht van de verkaveling van elk woongebied en van de te koop zijnde kavels per woongebied. Als u een kavelkaart wilt ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Bekijk uw kavel/woning

Op onze interactieve kavelkaart kunt u de beschikbare kavels, kavelprijzen en belangrijke voorzieningen in de buurt vinden. Zoek uw kavel/woning

Deel deze pagina: