Verkoopprocedure

Stap 1: Oriƫnteren, informeren, afwegen

U maakt een afspraak met onze afdeling Verkoop. Onze medewerkers zullen u ter plekke informeren over de verschillende woongebieden en woonsferen. U kiest zo weloverwogen de ideale kavel. Op onze Kavelkaart, zoek uw kavel/woning is informatie te vinden over de verschillende Woongebieden en de nog beschikbare kavels.

Stap 2: Reserveer uw kavel

Als u de ideale kavel heeft uitgezocht, dan kun u deze reserveren door een optieovereenkomst aan te gaan. Dit betekent dat de kavel specifiek voor u gereserveerd is. Met een optieovereenkomst heeft u de garantie dat deze kavel in afgesproken periode niet door iemand anders gereserveerd of gekocht wordt. U gebruikt deze tijd om u goed voor te bereiden op de eventuele koop van de grond en het (zelf)bouwproces. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van financieel advies, advies over de eventuele verkoop van de huidige woning en het voeren van oriënterende gesprekken met een architect, bouwbedrijf en/of bouwbegeleider.

Stap 3: Ontwerp uw droomhuis

Van uw eigen 'verlanglijstje' naar een koopaannemingsovereenkomst.

Zoek hiervoor een architect en een aannemer die met uw wensen, en het beeldkwaliteitsplan van het woongebied, uit de voeten kunnen.

Stap 4: Koopovereenkomst

Als de termijn in de optieovereenkomst afloopt krijgt u van ons een koopovereenkomst aangeboden. Na ondertekening van deze koopovereenkomst heeft u nog een aantal weken tijd tot de definitieve eigendomsoverdracht van de kavel.

Stap 5: Akte van levering

De notaris nodigt u uit voor de eigendomsoverdracht. Na eventuele aanpassingen in het concept wordt een definitieve akte getekend.

Gefeliciteerd, u bent nu de eigenaar van het kavel met (straks) uw droomhuis!

Stap 6: Bouwvergunning

Als u een definitief ontwerp van de woning heeft dan kun u de bouwaanvraag indienen bij de gemeente Oldambt. Wij adviseren om vooraf een voorontwerp in te leveren om het traject te versnellen. Tijdens de aanvraag wordt uw ontwerp getoetst door de afdeling Welstand en bekijkt de gemeente of het ontwerp voldoet aan de bouwverordening en het bestemmingsplan.

www.gemeente-oldambt.nl 

Stap 7: Start van de bouw

De bouwkavel is in uw eigendom.

De bouwvergunning is verleend.

Met de bouw van uw droomhuis kan worden gestart.

Welkom in Blauwestad

Dan rest ons nog om u van harte welkom te heten in Blauwestad.

Wij wensen u heel veel woonplezier!

 

Deel deze pagina: